Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Európsky deň rodičov

  Pozvánka pre rodičov

  Dňa 2.10.2015 sa na Základnej škole v Ľuboticiach uskutoční Európsky deň rodičov. Počas dňa budete mať možnosť vidieť rôzne zaujímavé činnosti a súťaže. Na záver Vás srdečne pozývame na "tradičný guláš"
  Riaditeľ ZŠ

 • Exkurzia v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

  Dňa 30.9.2015 sa žiaci 8. a 9. ročníka vybrali na dlhú cestu, na konci ktorej ich čakalo spoznanie jedného z najkrajších prírodných úkazov na Slovensku, zapísaného v zozname Svetového dedičstva UNESCO.

  Od vstupu do jaskyne nás delil umelý vstup dlhý 144 m prekonávajúci výškový rozdiel 19 m za pomoci 104 schodov. V jaskyni bola vysoká vlhkosť a nízka teplota okolo 7 stupňov Celzia. Bola zdobená krásnymi aragonitovými „kvetmi“, ktoré vznikali 14 tisíc rokov. Videli sme aragonitovú „mliečnu dráhu“, „srdce“ jaskyne ale aj rôzne aragonitové „zvieratká". Prehliadka trvala len 30 minút, ale vidieť takúto krásku stálo aj za ten strávený čas v autobuse.
  Mgr. Zuzana Ferencová

 • Po stopách 2. svetovej vojny v Čechách...

  V dňoch 20.-26.9. 2015 sa nám ponúkla neobyčajná príležitosť, keď sa MAS Šafrán spojila s MAS Nepomuky a pozvali nás - vyučujúcu DEJ a 10 ôsmakov - na týždeň do Čiech. Cieľ: V rámci projektu sme chodili po stopách 2. svet.vojny na českom vidieku. Program bol skutočne bohatý. Ak odrátame 2 dni cesty, v čase 5 dní sme absolvovali:

  1. deň - prednášky, ako zmysluplne využiť mobil, ako robiť reportáž. Navštívili sme múzeum v Nepomukoch, Zelenú horu, kde sa v zámočku natáčali Čierni baróni, Klášter a hlavne Naklonený obelisk – pamätník padlým americkým letcom, ktorí zahynuli pri ostreľovaní ich bombardérov.

  2. deň nás čakali rozhovory s domácimi pamätníkmi 2.sv.vojny (niektorí stihli aj ukážku školskej kapely), poobede  návšteva ATOMMUZEA, kde sa po vojne potajomky nachádzali umiestnené sovietske atómové hlavice a dnes je to miesto mementom, kam môže viesť zneužitie atómovej energie. Mobily sme využili aj pri partizánskom pochode lesom, kde sme sa orientovali podľa zadaných súradníc v mobile a plnili zadané úlohy. Večer sme spoločne strávili pri partizánskej pochúťke opečenej na ohníku. Nechýbala ani akčná ukážka bojov partizánov a Nemcov.

  3. deň bolo doobedie pracovné – v medzinárodných tímoch sme fotografie a nahrávky pamätníkov spracovávali pri počítači do prehľadných prezentácií, poobede nás domáci zobrali na obhliadku mesta v Spálenom Požíčí- zámok,múzeum kresleného humor i kostol a židovská synagóga boli hlavnými bodmi. Večeru sme si museli uvariť sami! Teda, nie tak úplne. V školskej kuchyni sme sa stretli Slováci pri bryndzových haluškách a sladkých pirohoch a Česi pripravili svoju bramboračku, štrúdľu...skrátka, jedla bolo habadej – z receptov slovenskej i českej kuchyne.

  Na 4. deň, po tvrdom doobedňajšom dokončovaní prezentácií, sme mali poobede zaslúžený odpočinok, no aj tak väčšina neodolala pozvaniu českej strany na návštevu nákupného centra Olympia v Plzni. Ktorí sme ostali na ubytovni, mohli sme čas tráviť v telocvični Sportcentra Žinkovy alebo si urobiť príjemnú prechádzku pri tunajšom zámku s jazierkom, kde sa vraj natáčala Pyšná princezná.

  Piatok,5. deň, bol opäť bohatý na zážitky. Veď v doobedí nás čakal turnaj vo futbale a forbale, kde sa náš slovenský tím ukázal ako športovo zdatnejší. Po športe, poobede, nastúpila istá dávka trémy. Nečudujme sa, vystúpiť s prezentáciou o 2. sv. vojne na verejnosti pred rodičmi českých detí a prísnym okom poroty zostavenej z riaditeľov čes. škôl, nie je jednoduché! Ale všetky tímy to zvládli výborne so zapojením všetkých členov. Zo 6 tímov s rôznymi zadanými témami sa na prvom mieste umiestnil tím s témou Detský pohľad na 2. sv.vojnu, ktorého členmi boli z našich žiakov: J.M.Riško, L.Daňo a E.Kačmárová. No spoločne sme sa zhodli, že všetky prezentácie boli originálne a obohacujúce. Večer sa nám ťažko pri spoločnej párty lúčilo s českými priateľmi, ale neboli sme smutní.

  Vieme, že projekt pokračuje a od 19.10. 2015 privítame českých kamarátov pri podobných aktivitách my tu na Slovensku. Dúfame, že im budeme vedieť pripraviť takisto zaujímavý program a odplatiť im ich pohostinnosť.

  Mgr.M.Baňasová

 • Školský cezpoľný beh 2015

  V piatok 18.9.2015 sa uskutočnil už 4. ročník školského cezpoľného behu ZŠ Ľubotice.

  Záujem žiakov o cezpoľný beh je z roka na rok nižší, ale nakoniec sa vždy nájdu žiaci, ktorí si prídu preveriť svoje vytrvalostné schopnosti a porovnať ich s ostatnými bežcami. Z celkového počtu žiakov 2. stupňa sa súťaže zúčastnilo 38 žiakov, ktorí štartovali v kategóriách mladší žiaci, mladšie žiačky a starší žiaci, staršie žiačky.

  laughV kategórii mladších žiakov si prvenstvo vybojovali Dávid PuškárVanessa Majdáková, na druhom mieste sa veľmi tesne umiestnila Diana Vaňová, z chlapcov  Matúš Mikča a na treťom mieste Laura SabolováFrantišek Senko.

  laughV kategórii starších žiakov na prvom mieste sa umiestnil Patrik Gecik, z dievčat prvá dobehla Laura Mrúzová. Druhé miesto obsadil Adam Polaček , tretie Šimon Mikolaj a z dievčat druhá skončila Sabína Paľová a tretia Petra Končarová. Naša vytrvalostná jednotka Jozef Talian sa počas preteku zranil, ale pevne veríme že do okresného kola bude v poriadku.

  Všetkým umiestneným žiakom blahoželáme a všetkým zúčastneným žiakom tiež.

  Ďakujeme za spoluprácu pri organizácii súťaže aj žiakom 9. A triedy (E. Marcin, A. Pankuch, M. Khalaf ) , ktorí vykonávali funkciu traťových rozhodcov.

  Športu zdar a o rok zase!

 • Exkurzia v Hanušovciach

  „Minulosť ako na dlani“ - aj tak by sa dala nazvať exkurzia, ktorú sme 14.9.2015 absolvovali so žiakmi 7. ročníka. Po ceste vlakom nás čakal kaštieľ - v ňom historická a prírodovedná expozícia, po nej návšteva Archeoparku. Ten nám plasticky pripomenul vedomosti zo 6.ročníka o praveku. Videli sme príbytky z doby kamennej, bronzovej, železnej i raného stredoveku. A ešte nám chvíľočku zostal čas aj na zmrzlinu alebo malé občerstvenie. Takto cca 60 žiakov s p.uč.Baňasovou, p.uč.Hvizdošovou a p.uč.Oravcovou mali možnosť zažiť niečo z pravekých dejín „na vlastnej koži“, ale aj obdivovať krásu zvieracej ríše a nahliadnuť v predstihu aj do dejín stredoveku a novoveku, ktoré nás ešte len čakajú. /Mgr.M.Baňasová/

 • Informácia o vyučovaní náboženstiev

  Vyučovanie začína už v túto stredu (9.9.2015)

 • Reading is cool

  Dvere do sveta Vám, milí žiaci, môže otvoriť čokoľvek, no dobrá znalosť cudzích jazykov je dnes na prvom mieste. Neviete, kde hľadať zaujímavé články, primerané vašim jazykovým zručnostiam? Skúste zalistovať v časopisoch spoločnosti FLP – Foreign Language Publications.

  V ich ponuke nájdete anglické tituly Friendship pre stredne pokročilých a pokročilých (pre vás, deviataci) a Hello! pre začiatočníkov a mierne pokročilých English spíkrov (piatakov až ôsmakov). Začínajúcich nemčinárov možno zaujme podobný dvojmesačník Hurra!.

  Ako si ich objednať?

  Oslovte svoje vyučujúce pani učiteľky. Cena za jeden kus časopisu, ktorý sa vám do rúk dostane v 10-tich číslach, je 0,67 €. Že to nie je veľa?! Tešíme sa na vaše objednávky.

  Zaujala vás ponuka? Kliknite na www.flp.sk pre doplňujúce informácie. 

 • Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka ZŠ. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať škole alebo šk. zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať.

   

  • Triedny učiteľ rozdá žiakom vzdelávacie poukazy 4.9.2015

  • Rodič poukaz podpíše a žiak ho odovzdá v škole triednemu učiteľovi na krúžok, alebo na činnosť v ŠKD.

  • Kto sa na krúžok v škole neprihlási, ani nechodí do ŠKD, môže VP uplatniť v inom zariadení. 

  • Vedúci krúžku musí so žiakmi absolvovať min. 60 hodín od 16.9. do 15.6. 2016, preto je prihláška záväzná a platí na celý školský rok.

  • Z krúžku sa nedá odhlásiť.

  • Žiak sa zaviaže povinne navštevovať krúžok celý školský rok na základe odovzdaného vzdelávacieho poukazu.

  • Žiaci môžu navštevovať najviac 2 krúžky, preto je dôležité, čím skôr odovzdať prihlášku a podpísaný poukaz triednemu učiteľovi.

  • Žiaci ŠKD odovzdajú poukaz na činnosť ŠKD, ostatní žiaci odovzdajú poukaz na činnosť krúžku, ktorý majú záujem  navštevovať.

  • Žiaci odovzdajú podpísaný vzdelávací poukaz  najneskôr do 22.9.2015 triednemu učiteľovi.

  Zoznam krúžkov

 • V  školskom roku 2015/2016 bude naďalej v platnosti školský spoj J s odchodom od ZŠ Strážnická: 13:40 hod. a 16:08 hod. Žiaci môžu využívať aj novozriadenú linku MHD č.13

 • Zoznam zošitov po ročníkoch

  smileyPre všetkých žiakov 1. ročníka zakúpil celú sadu Obecný úrad Ľubotice.

 • INTEGRÁCIA 2015 - pozor zmena !!!

  Zraz účastníkov koncertu INTEGRÁCIA 2015 je na hlavnej železničnej stanici v Prešove dňa 2.9.2015 o 11:15 hod.

  Koniec akcie je na hlavnej železničnej stanici v Prešove dňa 3.9.2015 o 23:56 hod.
  Rodič si zabezpečí odvoz svojho dieťaťa individuálne.

  Koordinátor: RNDr. Stella Brunáriová

 • Zaradenie prvákov a novoprijatých žiakov do tried

  Zverejnené na stránke Info 2015/16

 • Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach
  Závery z rokovania obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 13.7.2015

  Uznesenie 4/7/2015: OcZ schvaľuje pozmeňujúci návrh k VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice tak, že výška príspevku rodiča za pobyt dieťaťa v ŠKD bude 9,00 €.

 • Oznam stravníkom 2015/2016
  1. Všetci stravníci vypíšu prihlášku na stravovanie na školský rok 2015/2016 a odovzdajú do školskej jedálne /ŠJ/.
  2. Stravníci, ktorí sa stravovali v šk. roku 2014/2015 už majú variabilný symbol /VS/ pridelený a zostáva nezmenený.
  3. Noví stravníci - variabilný symbol /VS/ si zistia buď telefonicky alebo osobne v ŠJ a v prvej zálohovej platbe uhradia o 3,50 € viac za  bezkontaktný čip na stravu.
  4. Prihlášku si môžete buď stiahnuť zo stránky našej školy alebo vyzdvihnúť osobne v ŠJ.
  5. Strava sa platí mesačne vopred, čiže v auguste na september. Trvalý príkaz od 18.8.2015 - 18.5.2016 /10x zálohová platba/. Ak tak neučiníte v 8. mesiaci v 9. mesiaci prosím platbu zrealizovať  2x /2.9 a 18.9./.
  6. Ak ste nový stravník a stravu ste už uhradili bankovým prevodom, pri odovzdaní vypísanej prihlášky Vám bude odovzdaný aj čip na stravu.    
  7. Ostatné informácie osobne v ŠJ alebo odporúčam preštudovať záložku  školská jedáleň na stránke školy.

   

  Vargová Gabriela /vedúca ŠJ/

  Prihláška na stravovanie 2015/2016

  Ceny stravných lístkov 2015/2016

  Platba za stravu 2015/2016

 • Tanečný krúžok v školskom roku 2014/2015
 • Netradičný výlet 4.C

  Žiaci 4.C mali netradičný školský výlet, rozlúčku s prvým stupňom a p. učiteľkou triednou. Pri hrách, dobrom guľáši, nočnom kine a stanovačke zabudli na koniec školského roka. Otužili partiu triedy a na prázdniny prajú ostatným spolužiakom veľa zážitkov ako majú oni!

 • Účelové cvičenie jún 2015

  Účelové cvičenie sa uskutočnilo 23.6.2015 v areáli ZŠ Ľubotice. Zúčastnili sa ho žiaci 5.–9. ročníkov, ktorí absolvovali 10 stanovíšť zameraných na pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych situácií a zdravotnícku prípravu. Ďalšie stanovištia boli doplnkové – dopravná výchova, hod granátom, streľba zo vzduchovky. Na stanovištiach žiaci odpovedali na kontrolné otázky inštruktorov a ich odpovede boli ohodnotené bodmi.
  Z mladších žiakov najviac bodov získala 5.B trieda a zo starších žiakov 9.A trieda.
  Ďalšie účelové cvičenie bude v septembri v novom školskom roku 2015/2016.

 • Finančná gramotnosť

  23.6.2015 si žiaci osvojili a precvičili nové poznatky z finančnej gramotnosti. Pracovali s témou BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE, v ktorej hľadali rozdiel medzi zamestnaním a povolaním. Rozmýšľali, aké povolanie by chceli v budúcnosti vykonávať, alebo aký  príjem majú ľudia. Úlohy boli pestré, viedli žiakov k vzájomnej a tvorivej spolupráci.

 • Júnové odmeny

  Jún – mesiac plný slnka i kvapiek dažďa, skúšania i krúžkovania známok, výletov i rozlúčky so školou. U nás je tento mesiac spojený s vyhodnotením súťaží v zbere druhotných surovín. A veru aj tento rok sme nelenili a zbierali – vrchnáky z PET fliaš, hliníkovú fóliu, baterky, plechovky, no a samozrejme SABI tetrapaky i SABI viečka. A teraz nastal čas odmeniť tých najaktívnejších, tých najusilovnejších, tých, ktorí do zberu zapojili celú rodinu, priateľov a možno i susedov.

  Takže pekne po poriadku. V tomto školskom roku sme nazbierali 11435g hliníkovej fólie a 106565g plechoviek, čím sme získali 2.miesto v prepočte zúčastnených žiakov a 3.miesto v prepočte všetkých žiakov školy. Technické služby mesta Prešov nám odovzdali 50 eur, za ktoré boli kúpené ruksaky pre najlepších zberačov. 1.miesta získali L.Tomková zo 6.C a S.Platko zo 4.C. Darilo sa nám aj v 12.ročníku súťaže Recykluj a vyhraj. Zapojili sme sa do 4 kategórii a v dvoch sme boli úspešní. 9.miesto sme obsadili v zbere tetrapakov. Nazbierali sme 105900g. Najviac tetrapakov priniesol T.Komka z 1.B. 14.miesto sme získali za zber SABI viečok, nazbierali sme 37kg a najviac nazbierala L.Slatkovská zo 7.B. Náš žiak z 9.A P.Kizek bol vylosovaný za zber Integráčika a získal týždenný pobyt v Chorvátsku. Od spoločnosti Milk-Agro sme získali 1 tablet, 5ks 10eurových poukážok do predajní Milk-Agro, 150ks tričiek a poukážku na nákup tovaru v hodnote 300EUR. Za tieto peniaze boli zakúpené vecné ceny pre najaktívnejších žiakov - športové tašky a ruksaky, spoločenské hry a výtvarné sady. 20 našich žiakov – najúspešnejších zberačov dostalo možnosť zúčastniť sa koncertu Integrácia v dňoch 2.-3. septembra v Bratislave. Zbierali sme aj vrchnáky z PET fliaš. Spoločnosti KOSIT sme odovzdali 700kg vrchnákov, za čo sme získali 140EUR a 5 tričiek s logom firmy. Najviac nazbierala J.Geciová zo 7.A 102kg. Pochvalu si zaslúžia aj učitelia, ktorí sa aktívne zapájajú do zberov – p. riaditeľ I.Kostelník, p. Dugas, Suchárová, Semaníková, Šofránková i Oravcová a samozrejme i naše pani kuchárky s pani vedúcou ako aj dievčatá z 8.A - A.Jendrušová a L.Mrúzová, ktoré počas celého roka umývali a odkladali tetrapaky, za čo dostali 30EUR a tričká. V projekte Recyklohry sme za odber elektroodpadu 100kg, za zber batérií 82kg a za splnenie úloh získali body a tie sme premenili na vecné ceny pre našich žiakov. Najviac batérií nazbieral M.Biroš zo 4.B – 40500g. Odmenili sme všetkých, ktorí sa do zberu druhotných surovín zapojili tričkami a tých najúspešnejších vecnými cenami. Prvýkrát sme v tomto školskom roku odmenili najaktívnejšieho zberača druhotných surovín a ním sa stala žiačka 6.C triedy I.Jurašeková, ktorá získala tablet Samsung.

  Všetkým zberačom pekne ďakujeme, oceneným blahoželáme a hor sa opäť do zberu. Veď prázdniny ubehnú ako voda a súťaže v zbere odpadového materiálu pokračujú aj v nasledujúcom školskom roku. Takže krásne, slnečné prázdniny a nezabudnite "Ten kto recykluje, ten pomáha životnému prostrediu a ten aj vyhráva!"

 • Navštívili sme Šarišskú galériu i Šarišské osvetové stredisko

  Áno, v piatok v rámci výtvarnej výchovy navštívili žiaci 6. ročníka Šarišskú galériu i ŠOS. Skoro všetci boli v tejto galérii prvýkrát a skoro všetci videli tiež prvýkrát skutočné obrazy maliarov či drevené sochy. Výstavami nás sprevádzala sympatická pani výtvarníčka, ktorá nás postupne oboznamovala s autormi i ich dielami. A tak sme sa zoznámili s dielami grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho žiakov. Tieto diela sa vyznačovali abstraktnosťou a akýmsi tajomstvom, ktoré bolo možné nájsť a pochopiť iba pri dôkladnom pozeraní i počúvaní. V druhej miestnosti sme si prezreli sochy s náboženskou tematikou pochádzajúce z 18. a 19. storočia i vzácne ikony zo 17. storočia. Medzi nimi sa objavili aj 3 sochy Majstra Pavla z Levoče.

  Na prízemí nás upútali pestré abstraktné obrazy mladých autorov, no a v podzemí sme sa zoznámili s dielami zosnulej maliarky Jitky Bezurovej. Tá maľovala hlavne portréty žien a typickou črtou týchto portrétov boli tmavé oči. Po dokonalom výklade a prehliadke nasledovala praktická časť. Každá dvojica dostala vankúšik, výkres, farbičky či fixy a jej úlohou bolo nakresliť to, čo ju na výstave najviac zaujalo. A tak vznikli abstraktné obrazy plné farieb, tvarov a zvláštnych detailov. Po ukončení prehliadky v Šarišskej galérii sme sa presunuli do budovy DJZ, teda do výstavnej miestnosti, kde sme si prezreli výstavu žiackych prác – komiksov na tému Moje nie zlu. Tu sme si aj oddýchli, nadesiatovali sa, vypočuli si krásne melódie, ktoré nám zahrala na klavíri naša Soňka zo 6.C. Potom sme sa už pobrali domov, teda do školy.

  Aj keď sa počasie s nami zahrávalo, dopoludnie nám zbehlo veľmi veľmi rýchlo. Aj sme sa niečo naučili, aj niečo nové vyskúšali, aj niečo nové videli. A o to nám predsa šlo.

strana: