Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Vážení rodičia budúcich prvákov, zaradenie Vašich detí do tried bude zverejnené na stránke školy v 35. týždni kalendárneho roka. Za pochopenie ďakujeme.

 • Účelové cvičenie jún 2015

  Účelové cvičenie sa uskutočnilo 23.6.2015 v areáli ZŠ Ľubotice. Zúčastnili sa ho žiaci 5.–9. ročníkov, ktorí absolvovali 10 stanovíšť zameraných na pohyb a pobyt v prírode, riešenie mimoriadnych situácií a zdravotnícku prípravu. Ďalšie stanovištia boli doplnkové – dopravná výchova, hod granátom, streľba zo vzduchovky. Na stanovištiach žiaci odpovedali na kontrolné otázky inštruktorov a ich odpovede boli ohodnotené bodmi.
  Z mladších žiakov najviac bodov získala 5.B trieda a zo starších žiakov 9.A trieda.
  Ďalšie účelové cvičenie bude v septembri v novom školskom roku 2015/2016.

 • Finančná gramotnosť

  23.6.2015 si žiaci osvojili a precvičili nové poznatky z finančnej gramotnosti. Pracovali s témou BEZ PRÁCE NIE SÚ KOLÁČE, v ktorej hľadali rozdiel medzi zamestnaním a povolaním. Rozmýšľali, aké povolanie by chceli v budúcnosti vykonávať, alebo aký  príjem majú ľudia. Úlohy boli pestré, viedli žiakov k vzájomnej a tvorivej spolupráci.

 • Júnové odmeny

  Jún – mesiac plný slnka i kvapiek dažďa, skúšania i krúžkovania známok, výletov i rozlúčky so školou. U nás je tento mesiac spojený s vyhodnotením súťaží v zbere druhotných surovín. A veru aj tento rok sme nelenili a zbierali – vrchnáky z PET fliaš, hliníkovú fóliu, baterky, plechovky, no a samozrejme SABI tetrapaky i SABI viečka. A teraz nastal čas odmeniť tých najaktívnejších, tých najusilovnejších, tých, ktorí do zberu zapojili celú rodinu, priateľov a možno i susedov.

  Takže pekne po poriadku. V tomto školskom roku sme nazbierali 11435g hliníkovej fólie a 106565g plechoviek, čím sme získali 2.miesto v prepočte zúčastnených žiakov a 3.miesto v prepočte všetkých žiakov školy. Technické služby mesta Prešov nám odovzdali 50 eur, za ktoré boli kúpené ruksaky pre najlepších zberačov. 1.miesta získali L.Tomková zo 6.C a S.Platko zo 4.C. Darilo sa nám aj v 12.ročníku súťaže Recykluj a vyhraj. Zapojili sme sa do 4 kategórii a v dvoch sme boli úspešní. 9.miesto sme obsadili v zbere tetrapakov. Nazbierali sme 105900g. Najviac tetrapakov priniesol T.Komka z 1.B. 14.miesto sme získali za zber SABI viečok, nazbierali sme 37kg a najviac nazbierala L.Slatkovská zo 7.B. Náš žiak z 9.A P.Kizek bol vylosovaný za zber Integráčika a získal týždenný pobyt v Chorvátsku. Od spoločnosti Milk-Agro sme získali 1 tablet, 5ks 10eurových poukážok do predajní Milk-Agro, 150ks tričiek a poukážku na nákup tovaru v hodnote 300EUR. Za tieto peniaze boli zakúpené vecné ceny pre najaktívnejších žiakov - športové tašky a ruksaky, spoločenské hry a výtvarné sady. 20 našich žiakov – najúspešnejších zberačov dostalo možnosť zúčastniť sa koncertu Integrácia v dňoch 2.-3. septembra v Bratislave. Zbierali sme aj vrchnáky z PET fliaš. Spoločnosti KOSIT sme odovzdali 700kg vrchnákov, za čo sme získali 140EUR a 5 tričiek s logom firmy. Najviac nazbierala J.Geciová zo 7.A 102kg. Pochvalu si zaslúžia aj učitelia, ktorí sa aktívne zapájajú do zberov – p. riaditeľ I.Kostelník, p. Dugas, Suchárová, Semaníková, Šofránková i Oravcová a samozrejme i naše pani kuchárky s pani vedúcou ako aj dievčatá z 8.A - A.Jendrušová a L.Mrúzová, ktoré počas celého roka umývali a odkladali tetrapaky, za čo dostali 30EUR a tričká. V projekte Recyklohry sme za odber elektroodpadu 100kg, za zber batérií 82kg a za splnenie úloh získali body a tie sme premenili na vecné ceny pre našich žiakov. Najviac batérií nazbieral M.Biroš zo 4.B – 40500g. Odmenili sme všetkých, ktorí sa do zberu druhotných surovín zapojili tričkami a tých najúspešnejších vecnými cenami. Prvýkrát sme v tomto školskom roku odmenili najaktívnejšieho zberača druhotných surovín a ním sa stala žiačka 6.C triedy I.Jurašeková, ktorá získala tablet Samsung.

  Všetkým zberačom pekne ďakujeme, oceneným blahoželáme a hor sa opäť do zberu. Veď prázdniny ubehnú ako voda a súťaže v zbere odpadového materiálu pokračujú aj v nasledujúcom školskom roku. Takže krásne, slnečné prázdniny a nezabudnite "Ten kto recykluje, ten pomáha životnému prostrediu a ten aj vyhráva!"

 • Navštívili sme Šarišskú galériu i Šarišské osvetové stredisko

  Áno, v piatok v rámci výtvarnej výchovy navštívili žiaci 6. ročníka Šarišskú galériu i ŠOS. Skoro všetci boli v tejto galérii prvýkrát a skoro všetci videli tiež prvýkrát skutočné obrazy maliarov či drevené sochy. Výstavami nás sprevádzala sympatická pani výtvarníčka, ktorá nás postupne oboznamovala s autormi i ich dielami. A tak sme sa zoznámili s dielami grafika Vojtecha Kolenčíka a jeho žiakov. Tieto diela sa vyznačovali abstraktnosťou a akýmsi tajomstvom, ktoré bolo možné nájsť a pochopiť iba pri dôkladnom pozeraní i počúvaní. V druhej miestnosti sme si prezreli sochy s náboženskou tematikou pochádzajúce z 18. a 19. storočia i vzácne ikony zo 17. storočia. Medzi nimi sa objavili aj 3 sochy Majstra Pavla z Levoče.

  Na prízemí nás upútali pestré abstraktné obrazy mladých autorov, no a v podzemí sme sa zoznámili s dielami zosnulej maliarky Jitky Bezurovej. Tá maľovala hlavne portréty žien a typickou črtou týchto portrétov boli tmavé oči. Po dokonalom výklade a prehliadke nasledovala praktická časť. Každá dvojica dostala vankúšik, výkres, farbičky či fixy a jej úlohou bolo nakresliť to, čo ju na výstave najviac zaujalo. A tak vznikli abstraktné obrazy plné farieb, tvarov a zvláštnych detailov. Po ukončení prehliadky v Šarišskej galérii sme sa presunuli do budovy DJZ, teda do výstavnej miestnosti, kde sme si prezreli výstavu žiackych prác – komiksov na tému Moje nie zlu. Tu sme si aj oddýchli, nadesiatovali sa, vypočuli si krásne melódie, ktoré nám zahrala na klavíri naša Soňka zo 6.C. Potom sme sa už pobrali domov, teda do školy.

  Aj keď sa počasie s nami zahrávalo, dopoludnie nám zbehlo veľmi veľmi rýchlo. Aj sme sa niečo naučili, aj niečo nové vyskúšali, aj niečo nové videli. A o to nám predsa šlo.

 • Priateľský zápas v basketbale

  Dňa 19.6.2015 sa na ZŠ Sibírska uskutočnil priateľský zápas v basketbale medzi žiačkami a žiakmi ZŠ Sibírska a ZŠ Ľubotice. Hlavným cieľom bolo preveriť pripravenosť budúcich reprezentačných družstiev škôl v ďalšom školskom roku. Po odchode deviatakov budú v basketbale školu reprezentovať terajší ôsmaci a priateľský zápas so športovou triedou zo ZŠ Sibírska bol ideálnou príležitosťou zistiť aktuálny stav ich pohybových zručností.

  Oba zápasy chlapcov a dievčat boli veľmi vyrovnané, naše dievčatá vyhrali len o jeden bod a chlapci remizovali.
  Priateľský zápas pomohol vhodne nasmerovať obsah tréningových jednotiek v ďalšom školskom roku.

 • Škola v prírode 2015 Demänová

  Deti ZŠ Ľubotice sa zúčastnili 11. ročníka ŠvP. V prekrásnom prostredí Nízkych Tatier v Demänovskej doline v Penzióne Alžbeta strávili päť nezabudnuteľných dní. Atraktívne výlety sa striedali s každodenným kúpaním a hrami v bazéne. Deti sa s nadšením zapájali do rozmanitých súťaží, za ktoré boli odmenené peknými cenami.

  Program ŠvP bol bohatý na rôzne zážitky a výlety. Spoznali krásy Demänovskej jaskyne Slobody, nadšení boli z plavby výletnou loďou po Liptovskej Mare. Prírodu Nízkych Tatier obdivovali aj z najmodernejšej lanovky Funitel, ktorá ich vyviezla na druhý najvyšší vrch Nízkych Tatier - Chopok. Učivo z hodín prírodovedy a vlastivedy si v prírodnom prostredí precvičili a upevnili zážitkovou formou. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí sa podieľali na spríjemnení pobytu detí.
  /Mgr. Zuzana Verbovská - pedag. vedúca ŠvP/

 • Týždeň modrého gombíka 2015

  18. a 19. mája sa naša škola zapojila do celoslovenskej zbierky Modrého gombíka, ktorú organizuje Unicef Slovensko každý rok v mesiaci máj. Žiaci, rodičia, zamestnanci školy, mali možnosť prispieť deťom, ktoré čelia humanitárnym krízam (Ukrajina, Sýria, Jemen...). Keďže 25. apríla postihlo Nepál tragické zemetrasenie, prevažná časť výťažku zo zbierky bola zaslaná nepálskym deťom.

  Dobrovoľníci, žiaci našej školy V. Majdáková, S. Krivá, A. Pažinová, J. Ďuricová, L. Šitárová, K. Perželová, L. Bandžáková pomohli vyzbierať sumu 130,12 eur. Aj takýmto spôsobom vedieme naše deti k empatii, súcitu a vôli pomáhať slabším a tým, čo to potrebujú. Všetkým, ktorí sa zapojili  patrí veľká vďaka.
  /I. Geralská/

 • Veľký úspech našej školy

  15.-16. júna sa na Zvolenskom zámku konala celoslovenská súťaž v rétorike

  XXIX. ŠTÚROV ZVOLEN

  Jankovi blahoželáme za 3. miesto v II. kategórii.

  yesyes

 • Exkurzia KOSIT

  Črtal sa pred nami krásny slnečný deň (9.6.2015) a obidve deviatacké triedy sme sa vybrali na exkurziu do Košíc spolu s pani učiteľkami Hvizdošovou a Feckovou. Mali sme namierené do Centra environmentálnej výchovy, ktoré bolo zriadené firmou KOSIT, a.s. v spolupráci s Recyklačným fondom. Tu nás čakala lektorka p. Karoliyová. ktorá nám priblížila problematiku nakladania s odpadmi a zdôraznila význam separácie odpadov a hlavne, prečo je to dôležité. Potom sme sa šli pozrieť do areálu firmy, čo sa v skutočnosti s odpadom deje, teda sme  pozreli triediace linky, spaľovňu. Videli sme ako sa mení odpad na škvaru.

  V závere exkurzie nám pani lektorka zdôraznila, že až 80 % materiálu v odpadkovom koši je možné recyklovať, teda meniť na surovinu a tým podstatne chrániť naše životné prostredie.

 • Exkurzia v Oswienčime

  Naša škola každoročne organizuje pre žiakov 9. ročníka exkurziu do koncentračného tábora v Poľsku, do Oswienčima. Exkurzia sa konala 5.6.2015. Od školy sme vyrazili o siedmej hodine, nakoľko cesta bola dlhá. Prvou zastávkou bolo mesto Wadovice, ktoré je známe tým, že sa tam narodil pápež Ján Pavol II. Navštívili sme miestnu katedrálu, námestie, kde sme si pred sochou Jána Pavla II. urobili spoločnú fotografiu. Pred obedom sme vyrazili do hlavného cieľa našej cesty, do Oswienčima. Mnohí z nás boli plní očakávania, čo tam uvidíme, aj napriek tomu, že sme o koncentračnom tábore veľa počuli. Ale ako sa hovorí, lepšie je raz vidieť ako sto krát počuť.

  Po tábore nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám všetko vysvetlila do najmenších detailov, ale hlavne to hovorila s citom. Navštívili sme mnoho miestností, v ktorých sme videli fotografie väzňov, ich osobné veci, predmety, ktoré používali, miesto kde spali... a musím konštatovať, že mnohí sme mali nepríjemný pocit, pocit úzkosti, až odporu k týmto neľudským činom. Dve hodiny „uväznenia v tábore“ nám stačili na to, aby sme si uvedomili to, že si máme vážiť dobu, v ktorej žijeme, ale hlavne našu slobodu.

  Kristína Perželová, 9.B

 • Krajské kolo v atletike

  Dňa 10.6.2015 sa na ZŠ Šmeralova uskutočnilo krajské kolo v atletike družstiev žiakov a žiačok. Z našich žiakov za jednotlivcov postúpil Jakub Baňas ako víťaz vrhu guľou z obvodného kola. Po troch pokusoch sa prebojoval do finále, kde dosiahol najlepší výkon 11,61 m. Škoda že sa mu nepodaril zopakovať svoj osobný najlepší výkon a rekord školy 12,60 m. Vo finále sa ocitol so žiakmi z atletického športového klubu z Humenného a Vranova nad Topľou, ktorých výkony sa pohybovali za hranicou 13 m. Víťaz disciplíny vrhol 18,21m.

  Náš Jakub Baňas je „špecialistom“ v basketbale, účasť na atletickej súťaži je pre neho ďalšou cennou skúsenosťou, ktorú môže zužitkovať  v ďalšom štúdiu na strednej škole.

  Na našej škole za sebou zanecháva dva nové rekordy – 166 cm v skoku do výšky a 12,60 m vo vrhu guľou.

  Blahoželáme a prajeme veľa športových úspechov.

 • Zober loptu nie drogy

  9.6.2015 sa uskutočnilo 3. záverečné kolo „minibasketmánie“ pre žiakov 5. a 6. ročníkov v rámci projektu Zober loptu nie drogy. V tomto kole boli úspešnejší šiestaci, ktorí obsadili 2. miesto, piataci sa museli uspokojiť s 3. miestom. Pre školu získali dve volejbalové lopty a diplomy, pre seba tričká a ako najužitočnejší hráči boli ohodnotení Juraj Mikita a Jozef Krištof. Blahoželáme a tešíme sa opäť v novom školskom roku.

 • Športová olympiáda žiakov 1. stupňa

  4. júna 2015 sa konal 6. ročník Športovej olympiády žiakov 1. stupňa našej školy.

  Výsledková listina

  Putovný pohár riaditeľa školy získali triedy 4.B a 2.B
  Víťazné družstvo vo futbale: trieda 4.B

 • MDD 2015

  MDD sa na našej škole niesol v kultúrnom a športovom duchu. Úvod dňa spestril Tanečný orchester Top Bigband Prešov, ktorý s tanečnými pármi TŠK SOUL Prešov previedol všetkých prítomných svetom hudby a tanca. V druhej časti žiaci mohli na rôznych netradičných a zábavných disciplínách za svoje výkony získať žetóny a tie vymeniť v školskom bufete za rôzny tovar. K dispozícii bol aj mraziarensky box Algida, ktorý ponúkal nanuky.
  K príjemnej atmosfére dňa detí prispelo aj počasie, ktoré tento krát vyšlo dokonale.

 • Atletika 2015

  Dňa 29.5.2015 sa uskutočnilo obvodné kolo žiakov a žiačok základných škôl v atletike. Naša škola sa tohto podujatia pravidelne zúčastňuje. Za školu súťažilo 10 chlapcov a 10 dievčat a v jednotlivých disciplínach za svoje výkony dostávali body a tým rozhodovali o celkovom umiestnení celého družstva.
  Všetci žiaci podali veľmi dobrý a obetavý výkon a takmer každý žiak si zlepšil svoj osobný výkon. Nový rekord školy dosiahol v skoku do výšky Jakub Baňas (9.A), ktorý výkonom 166 cm odsunul doterajší rekord 163 cm Ladislava Platka a vo vrhu guľou si výkonom 11,54 m vybojoval 1. miesto a postup na krajské kolo.

  Veľmi blízko k novému školskému rekordu bol Adam Kojnok (9.A) v behu na 300 m, ktorého od doterajšieho rekordu delila 1 sekunda.
  Nesklamala ani naša vytrvalostná jednotka Martin Hudák (9.A)v behu na 1000m (3:06, 97 min.) a jeho nasledovník Jozef Talian (7.B) časom 3:16,38 min.

  Svojimi hodnotnými výkonmi chlapci pre našu školu vybojovali 2. miesto, hneď za ZŠ Šmeralova. Dievčatá sa umiestnili na 5. mieste.

  Blahoželáme.

 • Futbal 2015

  V mesiaci máj sa odohrali obvodné kolá v malom futbale mladších a starších žiakov.
  Mladší žiaci sa po víťazstvách so základnými školami Važecká, Májové námestie, Sv. Gojdiča, Medzany ocitli vo finále s víťazmi všetkých skupín A – F. Po vyrovnaných zápasoch obsadili 4. miesto. Starším žiakom postup do finále zastavili žiaci zo ZŠ Elba.
  Všetkým žiakom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu našej školy.

 • Exkurzia do Košíc

  27.5.2015 nás ráno neprivítalo práve najpríjemnejším počasím. Pršalo, a v tomto počasí sa nás 33 ľudí vybralo do Košíc na dejepisnú exkurziu. 31 ôsmakov a p.uč.Baňasová a Tkačíková. Rýchlik v Kysaku meškal 25 minút, preto sme do Košíc dorazili o niečo neskôr, ako sme plánovali. Ale program v Slovenskom technickom múzeu stál za to. V Sieni elektrických výbojov sme si pozreli zaujímavý dokument o osobnosti Teslu a potom nás čakala prehliadka jeho vynálezov s pôsobivými svetelnými efektmi a interaktívnymi pomôckami, kde sme si odskúšali našu odvahu v práci so striedavým i jednosmerným elektrickým prúdom. Bolo 11.45 hod., keď sme, plní dojmov, opustili priestory múzea. Potom nás čakala prechádzka historickým centrom Košíc, niektorí zakotvili pri obedňajšom občerstvení a nakoniec sme sa stretli pri Katedrále sv. Alžbety, urobili si spoločnú fotku pri fontáne a bohatší o nové poznanie i zážitky sa vrátili domov.

 • Výsledky z volieb do Rady školy
  25. 5. 2015
 • Aha deti, bocian letí!

  Mesiac máj má veľa výročí a sviatkov. Patrí k nim aj Svetový deň sťahovavého vtáctva. Pri tejto príležitosti sme k nám do školského klubu detí pozvali pani Martu Hrešovú z regionálneho centra štátnej ochrany prírody v Prešove, aby nám porozprávala o bocianoch. Jej prednáška bola veľmi pútavá. Deti sa dozvedeli kedy sa liahnu mláďatká, koľko ich je a aké sú tance zaľúbených bocianov. Naučili sa ako možno zistiť, či je bocian ešte mláďatko alebo už dospelý jedinec, a prečo je také dôležité ich poznať a chrániť. Deti to zaujalo natoľko, že sa veľa pýtali a aktívne sa zapájali do diskusie.

  Chceli napríklad vedieť:

  Je sťahovanie bocianov niečím podmienené? Koľko dokáže taký malý bocianik toho zjesť? Prečo je v hniezde vždy prvý samček? Nedusia sa bociany, keď hniezdia na komíne?

  Teta Marta deti pochválila za veľmi pekné správanie a pozvala nás na návštevu k nim do Ekocentra. Veľmi pekne sme sa poďakovali a sľúbili sme, že určite prídeme, lebo prírodu a zvieratká máme radi .

  cheekyDovidenia nabudúce!

strana: