Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Projekty Kontakt
 • Karneval

  Zábava, masky, tanec, hluk, ... „karneval“. Iný svet, v ktorom sa môže stať to ,čo sa v každodennom svete nestane. Z chlapcov a dievčat sa stanú víly, motýle, vojaci, čarodejnice, princezné, spidermani, hodiny, zbojníci, duchovia, čerti, smrtky, kovboji, ... jednoducho to, o čom iba snívame. Takto spoločne sme snívali na našom karnevale. Všetky masky boli nádherné, nálada bola výborná. Všetci sme tancovali, zabávali sa. Tí, ktorí sa zapojili do súťaží, získali pekné ceny.
  devilPozrite si naše fotky.
  Uč. 2. ročníka

 • Biologická olympiáda - Okresné kolo

  Dňa 3. februára sa naša žiačka 9.B Soňa Pacosová zúčastnila okresného kola biologickej olympiády kat. C, v ktorej súťažilo 15 žiakov 8. a 9. ročníka z prešovských škôl. Olympiáda pozostávala z vedomostí, ktoré žiak nadobudol v 5., 6. a 9. ročníku z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše. Súťažilo sa v dvoch častiach: teoretickej (test) a praktickej (praktické cvičenie). Každý žiak, ktorý dosiahol úspešnosť nad 50% sa stal úspešným riešiteľom. Soňa sa umiestnila na peknom 7. mieste a za jej úspech jej blahoželáme.

 • Exkurzia v Košiciach

  Po sychravej strede nám 4.2.2016 počasie vyšlo a boli sme radi, lebo nás - 8.A, 8.B a pani učiteľky M.Baňasovú a M.Golitkovú, čakala zaujímavá exkurzia do Košíc. Po ceste vlakom sme sa rozdelili do dvoch skupín, aby sme v menšom počte obe skupiny absolvovali 2 historické zastávky: prvou bola Miklušova väznica, ktorá nám pripomenula neľahké dejiny stredoveku, a druhou Sieň elektrických výbojov, kde sme „s pánom Teslom“ obdivovali exponáty spojené s priemyselnou revolúciou. Tie sme mohli nielen obdivovať, ale si ich aj na „vlastnej koži“ vyskúšať. A nezabudli sme ani na prechádzku historickým centrom Košíc, pri ktorej nás sprevádzalo usmievavé slniečko. Nakoniec sme sa, síce unavení, no bohatší o nové poznanie i zážitky, vrátili poobede domov.

 • Environmentálna výchova v 1.polroku

  Environmentálna výchova na našej škole sa nevyučuje ako samostatný predmet. Je integrovaná do jednotlivých prírodovedných predmetov, ale aj spoločensko-vedných. Cieľom environmentálnej výchovy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na vzdelávanie zamerané hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu,  udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. V školskom prostredí a jeho okolí sa environmentálna výchova dotýka týchto činností:

  • spotreby energie, najmä elektrickej, osvetlenia, používania pomôcok,
  • čistoty tried a ďalších miestností, spotreby vody a saponátov,
  • areálu školy, výsadby stromov, stavania búdok pre vtáctvo,
  • kompostovanie organického odpadu rastlinného pôvodu,
  • odpadu celkom, jeho triedenia i zberu druhotných surovín,
  • literárnych, výtvarných a vedomostných súťaží

   

  Naše aktivity v prvom polroku:

  V septembri sa uskutočnil zber papiera formou súťaže, kde boli odmenení najlepší „zberači“. Vyzbieralo sa 3,36 tony papiera.

  Za prvý stupeň prvé tri miesta obsadili títo žiaci:
  1.miesto - M. Lutica (2.B), 2.miesto - A. Ferencová (4.A), 3.miesto - M. Mizerák (2.B)

  Za druhý stupeň prvé tri miesta obsadili žiaci:
  1.miesto - P. Pavlíková (5.A), 2.miesto - V. Majdáková (6.A), 3.miesto - C. Potocký (6.C)

  Zároveň sa nám toto množstvo vyzberaného papiera zarátalo do súťaže „Separujeme s Ježkom Separkom“, ktorá prebiehala ešte z minulého školského roka, organizovaná firmou Kosit. Obsadili sme pekné tretie miesto, ktoré bolo ohodnotené finančnou odmenou 100 €.   

  V októbri prebehla súťaž o najstrašnejšie „Listové strašidlo“. Do tejto súťaže sa zapojili najmä žiaci 5. a 6. ročníka. Vecné ceny získali žiaci:
  1.miesto - P. Komka (5.B) a S. Nosáľová (5.C), 2.miesto - J. Bilý (5.B) a D. Jurková (5.B) , 3.miesto - K. Kimáková (5.B)

  V decembri žiaci 5.C vyrobili kŕmidlá z PET fliaš, rozvešali ich v areáli školy a naplnili semienkami. Súčasťou tematického celku Lesný ekosystém v 5. ročníku boli aj témy týkajúce sa ochrany lesných živočíchov, ich prikrmovania v zime a pod., preto si piataci vyrobili masky lesných živočíchov a v krátkosti tieto živočíchy odprezentovali.

  Koordinátor ENV, Hvizdošová Alena

 • Všetkovedko - vedomostná súťaž

  Aj v tomto školskom roku súťažili žiaci 2. až 4.ročníka na našej škole o titul VŠETKOVEDKO. V tejto celoslovenskej vedomostnej súťaži mohli žiaci ukázať, čo všetko vedia o svete okolo seba. Nebolo to vôbec ľahké, pretože za 40 minút museli odpovedať na 30 otázok (druháci na 24 otázok) zo všetkých oblastí - z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, matematiky...

  Titul VŠETKOVEDKO + vecnú cenu získali 6 najúspešnejší žiaci:

  Jakub Grajcár 4.B, Karolína Lukáčová 4.A, Alica Ferencová 4.A, Sofia Mária Slosarčíková 4.A, Katarína Závadská 4.A, Jakub Lukáč 3.C

  Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali 8 žiaci:

  Nela Gardošová 2.C, Max Hasara 3.B, Jana Biščáková 3.B, Eliška Štofčíková 3.B, Diana Čačková 4.A, Matej Baran 4.B, Radka Galdunová 4.B, Patrik Félix 4.B,  

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme! smiley

  O súťaži podrobnejšie na www.vsetkovedko.sk

 • Divadelníci v materskej škôlke

  Deň 29. január nebol pre deti z divadelného krúžku zaujímavý len tým, že sa rozdávalo vysvedčenie. My sme sa rozhodli rozdávať radosť. Komu? Deťom z Materskej školy v Ľuboticiach. Pripravili sme si pre ne divadielka, bábkové divadlá, tanec i ukazovačky... a vyrazili sme. Nezabudli sme ani na malé súťažné otázky, za ktoré deti mohli získať odmenu. Tie nám potvrdili, že deti pozorne sledovali naše príbehy o Anne zo Zeleného domu, zvieratkách v pralese, psíkovi a mačičke, či rozprávku Soľ nad zlato.

  Celým programom nás sprevádzali Ema Kačmárová a Karolína Raševová (8.A), techniku obsluhoval Jozef Ďurica a veľkou pomocou pri kostýmovaní bola pre nás pani Gabriela Pinková. Ďakujeme! A už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s deťmi, ktoré nás tak milo prijali, aj ich pani učiteľkami.
  Mgr.M.Baňasová

 • Vlastivedný kvíz

  Žiaci 4.A, 4.B 4.C našej školy 28. januára 2016 prezentovali nadobudnuté poznatky z vlastivedy v medzitriednom vlastivednom kvíze. Každá trieda zostavila 3-členné družstvo, ktoré odpovedalo na otázky, týkajúce sa samosprávnych krajov, dedín a  miest - výhody a nevýhody života v nich. Poradili si aj s kultúrnymi a historickými pamiatkami našich najväčších miest - Bratislavy a Košíc. Všetky 3 družstvá sa svedomito pripravovali, a tak porota, pozostávajúca z triednych učiteliek, konštatovala remízu a 1. miesto pre všetkých súťažiacich. Obecenstvo odmenilo každú správnu odpoveď zaslúženým potleskom.

 • Ľudské práva - zážitkové učenie na 1.stupni

  Dňa 26. januára sa žiaci 1. stupňa zážitkovým učením venovali téme ľudských práv, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia.

  V 1. ročníku bolo cieľom oboznámiť  žiakov so skutočnosťou, že každé dieťa na Slovensku má právo chodiť do školy, no v mnohých krajinách ešte v škole chýbajú dievčatá. 

  Pomocou aktivity Práva v balóne si žiaci 2. ročníka uvedomili, ktoré práva sú dôležité a týkajú sa prežitia. Aktivita Jedinečné zrkadielko viedla žiakov 3. ročníka k uvedomeniu si svojich kladných vlastností a k akceptovaniu jedinečných rozdielov medzi ľuďmi.

  Vo 4. ročníku žiaci aktivitou Dialektika práv a povinností žiaka zistili, že deti majú nielen svoje práva, ale aj povinnosti. V závere žiaci všetkých ročníkov vytvorili výtvarné práce na dané témy.

 • New English Library – Nová anglická knižnica

  Volám sa Klaudia a som prvou čestnou čitateľkou novootvorenej anglickej miniknižnice na našej škole.

  Nájdete ju v kabinete anglického jazyka v Špeciálnom pavilóne na poschodí a môžete si v nej požičať  najznámejšie príbehy z anglickej a americkej literatúry a rozšíriť tak svoju slovnú zásobu. Nebojte sa, budete všetkým príbehom dobre rozumieť, pretože ich v týchto útlych knihách pre nás, začínajúcich angličtinárov, vydavatelia zjednodušili. Ste zvedaví, čo tam na vás čaká? Tak len na ochutnanie: Huckleberry Finn od Marka Twaina, Baumov Čarodejník z krajiny Oz či Kniha džunglí od Rudyarda Kiplinga. Ja sama sa už teším na ďalšiu English book...

 • Lyžiarsky výcvikový kurz - Poráč 2016

  V dňoch 11.–15.1.2016 sa uskutočnil Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníkov. Zúčastnilo sa ho 43 žiakov, čo je v histórii školy zatiaľ najvyšší počet. Prispela k tomu štátna dotácia s cieľom, dať príležitosť všetkým žiakom prežiť príjemné chvíle v kolektíve mimo školu a domov, naučiť sa lyžovať a získať kladný vzťah k zimným športom.

  Lyžiarsky výcvik je nielen o lyžovaní ale aj o zdokonaľovaní sa v komunikácii, či už medzi sebou, žiakmi inej školy, personálom hotela alebo učiteľmi. Žiaci sa učia samostatnosti, učia sa udržiavať poriadok v osobných veciach, učia sa spoločne plánovať chvíle osobného voľna. Žiaci si mohli vyberať z bohatej ponuky strediska Poráč Park, navštevovali bazén, telocvičňu, bowling, stolný tenis, stolný futbal, biliard, klzisko, zúčastnili sa nočného pochodu do banskej štôlne. K príjemne stráveným dňom prispelo slnečné počasie, udržiavaný lyžiarsky svah, výborná strava, posilnenie kamarátskych vzťahov a hlavne žiaden úraz.

  Pre všetkých terajších šiestakov odkazujeme, aby sa ničoho neobávali a prihlásili sa na lyžiarsky výcvikový kurz 2017 ešte v hojnejšom počte.

 • DOBRÁ NOVINA AJ U NÁS DOMA...

  Aké by to boli Vianoce bez koledovania Dobrej noviny? Toto koledovanie v sebe spája hneď niekoľko dobier. Dáva deťom možnosť rozniesť posolstvo o Ježišovom narodení a zároveň rozvíja ich schopnosť myslieť na druhých – na deti v Afrike, lebo pre ne je zameraná zbierka z koledovania. Tento rok sa v Ľuboticiach do Dobrej noviny zapojilo 20 detí, v 2 skupinách obišli viac ako 36 domácností, ktoré o to prejavili záujem.

  Ich vytrvalosť a radosť je svedectvom toho, že v ich srdciach žije ochota robiť dobro a radosť druhým. Veď, keď sme 25.12. 2016 o 14.00 hod. vyrazili z knižnice v Ľuboticiach, vrátili sme sa až po 18.00 hod. Ďakujeme všetkým, ktorí nás s láskou prijali a prispeli pre dobro misijného diela v Afrike. V Ľuboticiach sme vyzbierali pre potreby Afriky 955 eur. Pri návštevách domácností pomáhali ako animátori: Vladimír Pecúch, Kristína Vysocká, Evka Mičkaninová a Ivana Sabová. Ďakujeme.

  Mgr. M. Baňasová

 • Olympiády nás potrápili

  Používať cudzie jazyky je dnes cool, preto aj naša škola podporila vyučovanie všetkých troch jazykov školským kolom olympiády v anglickom, ruskom a nemeckom jazyku.
  Olympiáda v anglickom jazyku sa konala 2. decembra a zúčastnilo sa jej 27 žiakov.
  Olympiáda v ruskom jazyku sa konala 14. decembra a zúčastnili sa jej 4 žiaci.
  Olympiáda v nemeckom jazyku sa konala 15. decembra a svoje vedomosti testovalo 7 žiakov z 9. ročníka.
  Na týchto olympiádach boli žiaci hodnotení v 5 kategóriách – počúvaní, čítaní s porozumením, opisovaní obrázku, gramatike a v ovládaní slovnej zásoby. Veru, každý sa potrápil v inej kategórii a po konečnom spočítaní bodov môžeme konštatovať, že:

  V kategórii 1B v anglickom jazyku získali:

  1. miesto Oliver Gábor zo 6.B
  2. miesto Samuel Luis  Mazúch z  5.A
  3. miesto  Evka Tkáčová zo 6 .C a  Šimon Šarišský z 5.A

  V kategórii 1A v anglickom jazyku získali:

  1. miesto  Petra Končárová z 8.B
  2. miesto  Radoslav Slatkovský z 8.B
  3. miesto  Ľubomír Lazor z 9.A

  Olympiáda v nemeckom jazyku priniesla tieto výsledky:

  1. miesto  Tomáš Mikča  z 9.A
  2. miesto  Soňa Pacosová z 9.B
  3. miesto  Ľubomír Lazor z 9.A

  Do olympiády v ruskom jazyku sa zapojilo 17 žiakov 9. ročníka:

  1. miesto  Kristína Mikolajová 9.A
  2. miesto  Šimon Mikolaj 9.A
  3. miesto  Barbora Bilá 9.B a František Gábor 9.B

  Menovaní žiaci boli odmenení diplomami a vecnými darmi. Samozrejme mi im k tomuto úspechu blahoželáme a veríme, že o rok budú opäť múdrejší, zbehlejší, jednoducho lepší. No a víťazom držíme prsty na okresných kolách.

 • Vianočná burza

  Dňa 4.12.2015 bola v malej telocvični našej školy Vianočná burza. Žiaci z každej triedy vlastnoručne vyrobili vianočné ozdoby, dekorácie a darčekové predmety, ktoré si mohli žiaci, zamestnanci ale aj občania obce zakúpiť za symbolické ceny. Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Aj takýmto spôsobom sme si spríjemnili čas čakania a zároveň žiaci našej školy ukázali, akí sú zruční a šikovní.

 • Hodnotenie škôl v SR 2015

  Naša škola sa v rámci celej SR umiestnila na veľmi peknom 4. mieste v hodnotení 10 naj skokanov roka.
  Základné školy: 10 naj skokanov - celá SR

 • Divadelné Košice

  Aj keď sa tento festival divadiel Prešovského a Košického kraja koná už 11 rokov, my sme sa na ňom zúčastnili prvýkrát. 27.11.2015 sme od školy vyrazili už o 7.00 hod. - 13 žiakov (dievčatá zo7.C, Danka Potocká zo 4.B, žiaci zo 6.ročníkov i Viktória z 5.ročníka) a 2 dospelí – p.uč.Baňasová a A.Merganičová, ktorej ďakujeme za ochotnú pomoc pri lepšej orientácii sa v meste i za organizačnú výpomoc.

  Naše divadielko, inšpirované učebnicou literatúry, sa volalo Tatranská Kikimora a ožili v ňom sochy z múzea, aby nám porozprávali báj o vzniku Tatier. Veľmi nás potešilo, že sme získali pre našu školu pekné 2. miesto, knihy do školskej knižnice i celú krabicu cestovín, ktoré sme si už cestou rozdelili, aby si každý z nás mohol doma urobiť chutnú večeru s rodinou. A ešte nám aj zvýšil čas na predvianočnú prehliadku historického centra Košíc.

 • Informatická súťaž iBOBOR 2015/2016

  V školskom roku 2015/2016 sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej internetovej informatickej súťaže iBOBOR.
  79 žiakov v kategóriách - Bobríci, Benjamíni a Kadeti si v období 11. - 13. novembra "zmeralo sily" v algoritmickom a matematicko-logickom myslení. Odmenených bolo 23 najúspešnejších žiakov, pričom 9 žiakov získalo aj hodnotnú vecnú odmenu.
  Výsledková listina (percentil znamená, koľko percent zo všetkých súťažiacich v svojej kategórii žiak predstihol)
  yesÚspešným žiakom gratulujeme. /Mgr. M. Parditka - koordinátor súťaže/

 • Bojujeme proti fajčeniu - 1. stupeň ZŠ

  enlightenedAk má byť prevencia drogových závislostí účinná, musí sa s ňou začať čo najskôr.

  Pretože čas je jedna z mála vecí, ktoré človek nedokáže ovplyvniť a mnohokrát je droga v boji s časom rýchlejšia a neúprosnejšia.

  V rámci výchovno – vzdelávacieho procesu sme na I. stupni ZŠ uskutočnili v mesiaci novembri množstvo aktivít, ktoré poskytli žiakom dôležité informácie týkajúce sa danej problematiky.

  Hravou formou sme vštepovali žiakom informácie o nebezpečenstve a následkoch tejto drogovej závislosti. Žiaci sa dozvedeli, aké škodlivé látky obsahuje jedna cigareta, ako skracuje život, ničí pľúca, je príčinou veľkých požiarov, srdcovo-cievnych chorôb, spôsobuje rakovinu až smrť. Vo svojom okolí zisťovali počet fajčiarov, čo fajčením fajčiar získava, stráca, prečo vlastne fajčí.

  Naším cieľom je, aby to známe: „Fajčenie škodí zdraviu,“ žiaci nevyslovovali len ako frázu. Myslíme si, že si to po týchto aktivitách budú uvedomovať a dávať vo svojom okolí najavo, že je im to nepríjemné a škodlivé. Budú dbať o svoje zdravie, ktoré je najdôležitejšou hodnotou v ľudskom živote. A fajčenie? Budú považovať len za slabosť.

  / PaedDr. E. Šoltysová/

 • Michalovské divadlo

  Od gymnazistov z Michaloviec sme dostali peknú ponuku: Nacvičili muzikál Vstupenka do raja s protidrogovou tematikou /inšpirované skutočným príbehom Ješterka/. Keďže my sme boli minulý rok vystupovať u nich v škole, ponúkli nám toto svoje úspešné predstavenie. Najprv sme museli nájsť vhodnú sálu. Tú sme našli vďaka spolupráci so ZŠ Tulčík, ktorá tiež s radosťou prijala možnosť zúčastniť sa na pripravovanom predstavení.

  Takto sme sa stretli 16.11.2015 v Kultúrnej sále v Tulčíku – žiaci 7. ročníka z Ľubotíc a 2. stupňa z Tulčíka. Vďaka tvorivému prístupu mladých ľudí z Gymnázia Ľ. Štúra v Michalovciach pod vedením sestry saleziánky Daniely Somorovej sme sa mohli zamyslieť nad tým, čo stojí v živote za to a čo ľudský život ničí.

 • Pozvánka na Vianočný bazár

  Už sa blížia Vianoce, ten čas rýchlo letí.
  Na stromčeku za chvíľu sviečky svietia, štastím žiaria deti.
  Starý rok už odchádza a nový ide za ním..., príďte sa potešiť s veľkými aj pozrieť malých.
  4. 12. v piatok Vás milí rodičia a priatelia školy srdečne pozývame na Vianočný bazár do našej malej telocvične od 10.00 do 14.00 hod. Môžte ochutnať dobroty a zakúpiť darčeky, ktoré vyrobili vaše šikovné deti aj pozvaní hostia.

strana: