Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského - krajské kolo

  ... Janko opäť zabodoval...

  yesBLAHOŽELÁME

 • Karneval

  Fašiangové obdobie vyvrcholilo tohto roku na našej škole karnevalom, ktorý sa konal 17. februára vo veľkej telocvični.
  Deti sa zmenili na zvieratká, rozprávkové bytosti, filmových hrdinov, aj veci dennej potreby. Po promenáde masiek, boli odmenené tie najkrajšie, pričom sa prihliadalo na ich originalitu a domácu tvorivosť. Potom sa už deti zabávali v rytme hudby, tancovali, šantili a vyskúšali si aj spoločné tanečné choreografie, ktoré pre nich pripravili žiaci druhých ročníkov.
  Aký bol karneval? devilangelcool
  Posúďte sami podľa fotografií.

 • Súťaž k 200.výročiu Ľ. Štúra

  V roku 1815 sa v Uhrovci narodil človek, ktorého život a dielo vstúpilo do našich dejín veľmi výrazne. Vďačíme mu nielen za náš jazyk, ale aj za hnutie, ktoré so sebou prinieslo veľa pozitív pôsobiacich v prospech nášho národného povedomia – hrdosť na to, že sme Slováci. Áno, reč je o Ľudovítovi Štúrovi. 200. výročie jeho narodenia nás inšpirovalo k súťaži o jeho najkrajší portrét. S iniciatívou prišli vyučujúce SJL, ale súťaž prebiehala v spolupráci s vyučujúcimi VYV. Vzniklo mnoho zaujímavých prác, z ktorých sme tri ocenili rovnocenne Cenou poroty.  Práce skrášľujú chodbu v 3. pavilóne.

  Ktorí žiaci boli teda tí najúspešnejší?
  Kristína Perželová (9.B), Lucia Slatkovská (7.B), Sabína Paľová (7.B).

  Kvalitu ich prác môžete zhodnotiť v našej fotogalérii.

 • Valentínsky turnaj

  A opäť po roku sme mali Valentína a opäť sme sa stretli v malej telocvični už na 7. ročníku Valentínskeho stolnotenisového turnaja. Do telocvične prišli tí, ktorí radi športujú a pre ktorých sú zelené dlhé stoly a skákajúca loptička dôverne známe. V 3 kategóriách sa stretli dievčatá a chlapci, aby ukázali, že to s tou raketkou naozaj vedia. A veru niektorí to vedia až neskutočne dobre. Ich loptička lietala sprava doľava, vyššie nižšie, naše oči ju jednoducho nestačili sledovať. To, že spomedzi dievčat a chlapcov je najlepšia potvrdila vo vzájomných zápasoch naša siedmačka Táňa. Tá suverénne zvíťazila vo svojej kategórii a na 2. mieste nechala deviatačku Nikolu a na 3. mieste siedmačku Luciu. U mladších chlapcov si 4eurovú poukážku vybojoval siedmak Jožko. 2. miesto prenechal svojmu spolužiakovi Andrejovi a 3. miesto spolužiakovi Kristiánovi. Najdlhšie  bojovali  medzi sebou ôsmaci a deviataci. Po emotívnych zápasoch nakoniec získal víťazstvo ôsmak Andy. Na druhom mieste skončil jeho spolužiak Martin a 3. miesto obsadil deviatak Jakub.

  Takže všetkým, ktorí zvíťazili blahoželáme, všetkým ostatným ďakujeme, že prišli medzi nás a že si nielen dobre zahrali, ale sa aj vyšantili, zasmiali a zdravo strávili štvrtkové popoludnie. A naše ďakujeme patrí aj pánom Kožuškovi a Fečovi, že nás  prišli nielen povzbudiť, ale hlavne, že nám pripravili stoly, na ktorých sme mohli hneď popoludní začať 7. ročník Valentínskeho stolnotenisového turnaja.

 • Deň ľudských práv

  29. január bol pre žiakov 1. stupňa trochu nezvyčajný, bol totiž Dňom ľudských práv. Deti si pozreli  video s názvom "Svet dvoch tvárí", kde sa oboznámili so životom ľudí v Ugande. Vypočuli si pesničku o tom, že nie každý žiak na svete má právo chodiť do školy. Prečítali si príbeh "Ťažká práca" a spoločne pracovali na rôznych aktivitách, kde sa oboznámili s ľudskými právami. Výtvarne stvárnili tému Právo na vzdelanie, v ktorej mohli deti vyjadriť, prečo radi chodia do školy, ako sa učia deti v Afrike, alebo nakresliť svoju triedu.

 • Divadelná liga

  Klasifikačná porada urobila malú čiaru v práci žiakov za 1. polrokom, no šiestakov čakal ešte jeden netradičný deň, keď mali prakticky dokázať, ako porozumeli literárnej teórii. 28.1.2015 vymenili školské lavice za priestory Komunitného centra v Ľuboticiach, aby tam predviedli, čo si pripravili vo forme divadla. Januárová projektová práca na hodinách vyvrcholila slávnostným predvedením nejakej balady, bájky alebo báje. Cez vlastnú prácu deti pochopili, že dostať epický text na javisko nie je jednoduché. Predchádzali tomu také fázy, ako je písanie scenára, dramatizované čítanie, nácvik v priestore, príprava kulís a kostýmov a nakoniec realizácia divadla pred divákmi, kde rozvíjali svoje prezentačné zručnosti. Takto vzniklo 13 malých divadiel.

  Najviac si žiaci na dramatizáciu vyberali Ezopovu bájku O nenásytnej líške, ktorá úsmevnou formou kritizuje prehnanú túžbu po jedle. Druhým najpopulárnejším textom bola balada P.O.Hviezdoslava Zuzanka Hraškovie o smutnom osude chudobného dievčaťa, ktoré nikde nenachádza lásku a pochopenie. Veľká fantázia detí sa prejavila v prístupe k spracovaniu témy, vo výrobe kulís, rekvizít, za čo si zaslúžia, samozrejme, pochvalu. Poďakovanie patrí aj moderátorkám z 9.B triedy – Soni Šitárovej a Veronike Bandžákovej, 4 chlapcom z 8.A, ktorí pekne zvládli prácu s technikou a pri úprave priestoru. Predovšetkým však chcem poďakovať našim milým dámam v porote - Júlii Potockej z Obecnej knižnice v Ľuboticiach a p. G.Pinkovej, ktoré na seba zobrali neľahkú úlohu vybrať víťazov tohto „divadelného súťaženia“, lebo výkony žiakov boli veľmi vyrovnané. Ako naša Divadelná liga dopadla?

  1. miesto: Tatranská Kikimora – žiačky 6.C triedy
  2. miesto: Achilles – chlapci zo 6.B
  3. miesto: Išli hudci horou – v podaní chlapcov zo 6.A

  Porota ocenila aj krásne kulisy, prácu so slovom i zaujímavé stvárnenie niektorých ďalších divadelných stvárnení. No tým najväčším bohatstvom pre deti ostane to, čo nové sa pri tom naučili a pekné spomienky na tvorivú spoločnú prácu. Za pomoc s kamerovaním, fotením a organizačnými vecami ďakujem aj kolegyniam: p.uč. Z.Karahutovej a p.uč. A.Tkáčikovej.

  Mgr.M.Baňasová

 • Súťažili o titul VŠETKOVEDKO

  Dňa 2.12.2014 súťažili na našej škole o titul VŠETKOVEDKO deviati žiaci 2. až 5.ročníka. V tejto celoslovenskej vedomostnej súťaži mohli žiaci ukázať, čo všetko vedia o svete okolo seba. Nebolo to vôbec ľahké, pretože za 40 minút museli odpovedať na 30 otázok (druháci na 24 otázok)zo všetkých oblastí- z vlastivedy, prírodovedy, slovenského jazyka, matematiky...

  coolTitul VŠETKOVEDKO + vecnú cenu získali 4 najúspešnejší žiaci:
  Michaela Ižarová 3.A, Matej Baran 3.B, Alica Ferencová 3.A, Jakub Grajcár 3.B

  coolTitul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali 5 žiaci:
  Max Hasara 2.B, Slavomír Petrik 3.A, Timotej Polivčák 3.A, Šimon Balík 3.A, Oliver Gábor 5.B

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
  O súťaži podrobnejšie na www.vsetkovedko.sk.

 • Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského

  Prešov 23. januára 2015
  Okresné kolo prednesu povestí
  yes Ján Michal Riško (3. kategória) - 1. miesto
  yes Vanessa Majdáková (2. kategória) - 2. miesto
  yes BLAHOŽELÁME

 • Navštívili sme okresný súd

  Mnohí ľudia sledujú na televíznych obrazovkách reláciu Súdna sieň, kde sú riešené rôzne porušenia zákonov. A práve my, žiaci 7.b triedy, sme 15.1.2015 spolu s našou triednou učiteľkou Mgr. M. Golitkovou a pani učiteľkou PaedDr. J. Šofránkovou navštívili súdnu sieň na Okresnom súde v Prešove. Zúčastnili sme sa troch súdnych pojednávaní. V prvom prípade odsúdený žiadal o odpustenie zvyšku trestu, v druhom prípade občan žiadal o vrátenie vodičského preukazu, ktorý mu bol odňatý pre vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu, pričom okrem toho musel zaplatiť pokutu 800 eur. V treťom prípade sa konalo hlavné pojednávanie bez účasti obvinených. Tu sme mohli vidieť okrem práce sudcu a prokurátora aj prácu obhajcu. Sudca nám veľmi podrobne vysvetlil súvislosti s jednotlivými prípadmi, poučil nás o tom, ako ľahko je možné spáchať trestný čin bez toho, aby sme to urobili úmyselne. Dozvedeli sme sa, že občania môžu pomáhať sudcovi pri rozhodovaní ako sudcovia z ľudu, vysvetlil nám, čo je to trestný čin aj to, čo predchádza samotnému súdnemu pojednávaniu. Presvedčili sme sa, že rozhodovať o vine či nevine iných ľudí je veľmi ťažké a zodpovedné. A práve taká je práca sudcov, prokurátorov i obhajcov. A názory nás, žiakov?

  Filip: „Páčilo sa mi, že nás pán sudca aktívne zapájal a mohli sme sa pýtať na rôzne veci. Páčilo sa mi  aj to, že sme mohli vidieť, ako v skutočnosti reagujú obžalovaní.“

  Natália: „Bolo to veľmi zaujímavé, boli sme radi, že sme sa mohli aj niečo opýtať a pán sudca nám na otázky odpovedal.“

  Lucia: Bolo to zaujímavé. Mala som trochu strach hlavne preto, lebo sme sa nemohli smiať, ale pán sudca vo mne „zadupal“ posledné štipky smiechu.“

  Žofia: „ Páčilo sa mi, že sme mohli rozhodnúť o osude odsúdeného.“

       Na záver chceme veľmi pekne poďakovať pánu JUDr. Martinovi Baranovi, ktorý nám pomohol pri organizácii tejto exkurzie.
  Lucia Slatkovská, 7.b

 • Zápis žiakov do 1. ročníka 2015/2016
 • Turecko a Texas

  9. januára sa naša hodina občianskej náuky zmenila na hodinu multikultúry.

  V piatok, na hodine občianskej náuky, sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí. Hlavne o Turecku.
  V Turecku sa modlí veľakrát za deň a vstávajú veľmi skoro. Modlia sa k Alahovi. To je ich Boh. Kľačia na jednom z kobercov, ktorých má každá rodina najmenej 4 a majú špeciálne vzory, presne vymerané, kde musia kľačať a skláňajú sa až k zemi. Niektorí rýchlejšie, iní pomalšie. Deň Turci začínajú veľmi veľkými raňajkami, ktoré vládzu zjesť len oni sami. Potom idú do kostola alebo synagógy. Majú zaujímavé trhy, na ktorých nájdeme všetko. Tiež majú úplne iné zvyky a spôsoby. Napríklad, keď sa najedia, tak si môžu odgrgnúť.

  V Turecku sa obliekajú zvláštne. Majú na sebe takú zvláštnu čiapku, ale ženy šatku a rúcho. Tieto všetky zaujímavosti o Turecku nám povedala, odprezentovala a ukázala Lívia Molčanová z našej triedy 7.A. A ešte nás prekvapili dve westernové siedmačky Nina Demčáková a Karolína Raševová, ktoré boli prezlečené za westernové dievčatá. Pripravili nám projekt o Texase. Povedali nám, že tam chovajú všade dobytok a hlavne o westerne. Dozvedeli sme sa od dievčat veľa zaujímavostí a podrobnosti o iných krajinách, takže sme mali zaujímavú hodinu občianskej náuky.   

  Lucia Šimková,7.A

 • Deň podnikania

  Na hodine Občianskej výchovy sme preberali tému Podnikanie. A pri tejto príležitosti nám p. učiteľka zadala úlohu, a to, aby sme pred Vianocami zorganizovali v našej triede menšiu burzu našich vlastnoručne vyrobených výrobkov. Cieľom tejto akcie bolo vžiť sa do úlohy podnikateľa, vyskúšať si ako sa zarábajú peniaze a pod. Každý zo spolužiakov priniesol niečo iné.  Boli to maffiny, sušienky, koláče, čaj. Predávali sme to v triede za symbolickú cenu. Naše produkty prišli kupovať aj žiaci z nižších ročníkov. Podarilo sa nám predať väčšinu našich výrobkov, a aj keď sme veľa nezarobili, vyskúšali sme si ,ako sa zarábajú peniaze.
  Kristína Perželová, 9.B

 • Vianoce v akcii

  Tento rok sme sa pokúsili koledovať v duchu Dobrej noviny. Koledovať sme boli 26.12 2014. Bolo nás 8 detí, z  toho 1 chlapec Jakub, ďalej kantor Vlado, 3 dievčatá stredoškoláčky a pani učiteľka. Bolo 13.00 hod., keď sme vyrazili po domácnostiach. Slniečko nám krásne svietilo, preto sme koledovali, ak to bolo potrebné, aj na ulici. Pôvodne sme mali absolvovať 20 nahlásených domácností, ale vždy nás ľudia posielali aj k svojim susedom a známym, aby sme aj ich potešili. A tak sa počet navštívených domácností zvýšil na cca 27. Uprostred koledovania nás po slniečku zachytila poriadne chumelica snehu, z čoho mali radosť hlavne naši detskí koledníci. Aj si hneď začali spievať koledy na ulici.

  Naše koledovanie trvalo do 18.00 hod. Preto som veľmi obdivovala obetavosť detí, ako do toho vedeli ísť bez šomrania a stále naplno. Všetci, ktorí nás prijali, boli veľmi milí a štedrí. Vyzbierali sme 560,20 eur, ktoré sme hneď odoslali do ústredia Dobrej noviny na podporu misijných diel v Afrike. Máme z toho naozaj pekný zážitok, aj keď to bolo náročné. Vďaka Bohu, že sme mohli aj touto formou urobiť niečo dobré.
  Pekné dielo vzniklo aj deň pred koledovaním. V spolupráci so zborom, ktorý vedie p.Paľová a p.Štupáková, ktorého podstatnú časť tvoria žiaci našej školy, vznikla pekná Jasličková hra so zamyslením sa nad pravou hodnotou Vianoc.
  Tieto aktivity dokazujú, že naše deti vedia byť otvorené dobru a venovať svoj voľný čas pre druhých.

  Mgr. M.Baňasová

 • Najväčšia charitatívna exhibícia

  Milí rodičia, žiaci, učitelia
  srdečne vás pozývame na charitatívnu športovú exhibíciu.
  29. december 2014 o 18.00 hod. TATRAN handball aréna v Prešove.
  Zraz účastníkov o 17.15 hod. pred Mestskou športovou halou.
  Vedenie školy

 • Vianočná rozlúčka 4.C so starým rokom

  Milú vianočnú rozlúčku so starým rokom a vianočnými tradíciami mali žiaci 4.C triedy.
  Popri rátaní koláčov v matematike cez meranie hmotnosti a dĺžok v geometrii, cvičenie jazýčkov pri vianočných vinšoch, čítaní a rozprávaní o slovenských aj zahraničných tradíciách si žiaci tejto triedy pochutnali na vianočnej kapustnici, ktorú varili s p. triednou učiteľkou. Pri domácich koláčikoch a oblátkach s medom nadobudli nové vedomosti a zručnosti.
  V závere projektového vyučovania stihli aj obdariť jeden druhého darčekmi (niektorými vlastnoručne vyrobenými a vymyslenými) formou hry „tichý kamarát,,. Aj takouto formou si spríjemnili predvianočný čas.
  devilVšetkým ostatným spolužiakom a učiteľom našej školy prajú ŠŤASTNÉ A VESELÉ SVIATKY A VŠETKO NAJ DO NOVÉHO ROKA 2015.

 • Tanečný krúžok

  Dnes sme mali posledný predvianočný tréning a tak sme si teda natočili video, ktorým by som vám ja aj deti rada popriala pekné sviatky.
  Aby ste mali aspoň trochu predstavu ako trénujeme :) posielame zopár fotiek, video a prajeme Šťastné a Veselé.devil

 • Ocenenie Detský čin roka
 • Oficiálne výsledky súťaže o Grant nadácie RZ
 • Slovenčina v pohybe

  Dňa 10.12. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo SJL. Našu školu reprezentovala Kristína Perželová, ktorá sa umiestnila na peknom 7.mieste z 21 súťažiacich z celého okresu.
  V tom čase prebehlo aj školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu budú v okresnom kole reprezentovať Vanessa Majdáková a Ján Michal Riško.
  Vedúca PK SJL

 • Naše ikebany nielen voňali

  Veru, ikebany, ktorých bolo tohto roku neúrekom, nielen krásne voňali, ale priťahovali oči veľkých i malých, skrášľovali školskú jedáleň i hlavný pavilón. Boli vytvorené na podujatí Tvoríme vianočné ikebany, ktoré sme ako po iné roky organizovali v spolupráci s predsedom Republikového výboru SZZ Ing. Jakubekom a podpredsedom ZO SZZ v Ľuboticiach p. Krištofom. Stretli sme sa 10. decembra v školskej jedálni. 14 šikovných tvorivých dievčat  zo 6.,7. a 8. ročníka privítal pán Jakubek, pán starosta Krajči i náš pán riaditeľ Kostelník. Všetci traja s úsmevom na perách popriali našim žiačkam nielen dobré nápady, fantáziu, ale hlavne radosť a pohodu pri tvorení vianočných aranžmánov.

  A tak dievčatá strihali, lepili, omotávali, jednoducho tvorili. A vytvorili nie jednu, ale dve či tri  ikebanky. Navzájom si vymieňali i darovali vetvičky, ozdoby, stuhy, len aby ikebanky boli pekné. A preto pri hodnotení  bolo ťažké určiť tú naj. Všetky boli krásne, všetky boli iné, ale všetky voňali, voňali lesom, záhradou, Vianocami. A to potvrdili v závere i naši páni p. Jakubek, p. Kostelník i pán Krištof. Bez váhania odmenili všetky naše dievčatá sladkosťami, semenami i sadenicami okrasných rastlín. Spokojnosť vládla na obidvoch stranách, a o to vlastne šlo.

  Ďakujeme p. Jakubekovi, že s ochotou prišiel medzi nás a pripravil nám toto predvianočné podujatie, no a samozrejme ďakujeme našim dievčatám, bez ktorých by sa toto milé podujatie nemohlo uskutočniť. Takže možno budúcim kvetinárkam – Lucke Horvátovej, Ivanke Jurášekovej, Viktórii Džurbovej, Dominike Verešpejovej, Viktórii Kanašovej, Emke Kačmárovej, Deniske Tušovej, Žofke Andiľovej, Ivanke Pivovarníkovej, Barborke Bilej, Júlii Molčanovej, Soni Pacosovej, Michaele Tarcalovej a Veronike Vrábeĺovej udeľujeme veľké jednotky a prajeme nielen im, ale aj Vám všetkým šťastné a veselé Vianoce!

strana: