Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Projekty Kontakt
 • DEŇ MATIEK

  Mama, mamka, mamička. Slová, ktoré vyslovujeme s veľkou úctou a vďakou. Mnohokrát od nás nič nechcú, i keď dávajú tak veľa. Poďakovanie v podobe programu ku Dňu matiek si naši žiaci pripravili na 25. mája 2016 v priestoroch Leteckej základne v Nižnej Šebastovej, kam smerovali kroky mnohých rodičov i starých rodičov.

  Sprievodného slova sa ujali naši najlepší recitátori, účastníci krajských i celoslovenských súťažných kôl. Hneď v úvode vystúpil pán riaditeľ Mgr. Ivan Kostelník a krátkym príhovorom otvoril slávnostný program. Potom už nasledovali jednotlivé vystúpenia.

  Predviedli sa deti z MŠ v Ľuboticiach, postupne žiaci rôznych tried a ročníkov predvádzali tanečné kreácie od ľudových piesní a tancov, cez latino, country, cigánsky až po moderné tance. Deti z ŠKD si pre svoje mamky pripravili milé divadielko. Sálou sa niesli piesne i tóny gitary či keyboardu, Rúfusove verše v podaní členov divadelného krúžku i umelecké slovo účastníka krajského kola recitačnej súťaže.

  Na záver sálu naplnil hlas žiaka 7. ročníka, ktorý zaspieval známu pieseň Stín katedrál. Záverečného slova sa ujali naši dvaja moderátori, ktorí program ukončili.

  Mgr. M. Golitková

 • FILMOVÁ LIGA

  Pod týmto názvom sa ukrýva slávnostná prezentácia projektov žiakov 7. ročníka z literatúry. Úlohou žiakov bolo vybrať si nejaký text z dobrodružnej literatúry a „premeniť ho na film“. V priebehu mesiaca sa z detí stali scenáristi, režiséri a herci, kostyméri ... Keď už bola ukončená fáza transformácie textu literárneho na dramatický, dramatického na inscenovanie na javisku, hľadali sa vhodné interiéry a exteriéry.

  Deti k scenáru dotvorili scénické poznámky pre kameru, natočili scény vo vybranom prostredí, materiál postrihali, doplnili titulkami a vytvorený „film zažil svoju premiéru“ 27.5.2016 v Komunitnom centre v Ľuboticiach. Tu si všetky ukážky pozreli žiaci 7. ročníkov i odborná porota. Tvorili ju pani Gabriela Pinková /ochotnícka herečka/, pani Katarína Macková /mediálna zložka/ študenti VŠ zaoberajúci sa kamerovaním a strihom - Karol Goboňa a Michal Ivan. Za ochotu ponúknuť nám svoj čas i poznanie im ďakujeme!!!

  Porota udelila Oscarov v jednotlivých kategóriách:

  1. Strih - chlapci 7.A: Návrat zo záhrobia ... filmové štúdio (FŠ) VEĽKÁ MANDRAGORA
  2. Kamera – skupina 7.A: Premena ... FŠ MALÁ MANDRAGORA
  3. Kostýmy – skupina zo 7.C: Maugli ... FŠ MAUGLIČATÁ
  4. Hudba – veľký tím 7.C: Pán prsteňov ... FŠ CÉÉ
  5. Efekty – dievčatá 7.A: Výlet ... FŠ DO KONVALINKY
  6. Réžia – dievčatá 7.B: Hľadači pokladov ... FŠ RODINKA ÚŽASTNÝCH
  7. Herecký výkon – dievčatá 7.B: Záhada kufríka ... FŠ ZÁHADY SRO
  8. Hlavnú cenu za FILM si odniesli chlapci zo 7.B s ukážkou Spoločenstvo prsteňov, ktorá vznikla vo FŠ DALSATO

  Veľká vďaka za technickú i pedagogickú pomoc patrí aj p.uč. Alene Hvizdošovej. S radosťou môžeme konštatovať, že táto generácia sa vo svete obrazu a jeho technického spracovania určite nestratí. Prajeme všetkým siedmakom ešte veľa tvorivých nápadov.

  Vyučujúca SJL v 7. roč. - Mgr. M. Baňasová

 • Exkurzia v ZOO Košice

  Vo štvrtok 26.5.2016 sme sa my piataci vybrali na exkurziu do ZOO v Košiciach pod vedením p.uč. Hvizdošovej a p. uč. Törökovej. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a pri vchode do ZOO nás čakala milá pani sprievodkyňa. Pekne nás privítala a povedala nám informácie aj o tom ako a kedy zoologická záhrada vznikla.

  Väčšiu časť ZOO sme si pozreli za súčasného komentovania sprievodkyne. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o zvieratách, ktoré žijú v ZOO. Veľmi zaujímavé bolo kŕmenie tuleňov. Jediné, ktoré sme nemohli teraz vidieť boli tučniaky pretože sa starali o svoje vajíčka. Zo ZOO sme odchádzali trošku uchodení ale spokojní. Určite sa sem radi vrátime.

 • Zaujímavá prednáška

  O tom, že škola vzdeláva, vychováva a poskytuje mnoho informácií sa presvedčili i žiaci 8.b na hodine občianskej náuky 25.5.2016. Na hodinu do triedy totiž prišla návšteva, mamka jednej žiačky -JUDr. Timková, okresná prokurátorka, aby žiakom porozprávala o rôznych naoko nevinných prípadoch. Sama sa venuje trestnému právu. Na úvod informovala žiakov o práci prokurátora, vysvetlila základné pojmy, trestný čin a prečin, krádež a lúpež, vynesenie trestu s podmienečným odkladom a bez podmienky.

  Potom už nasledovali jednotlivé prípady. Zo svojej praxe má skúsenosti, že najviac trestných činov sa týka krádeží. Žiakov rozprávanie veľmi zaujalo, o čom svedčí i to, že dávali konkrétne otázky. Dozvedeli sa, že aj navonok nevinný a pre zábavu vykonaný skutok môže mať pre človeka nepríjemné následky.

  Pani doktorke ďakujeme a veríme, že žiaci si z tejto hodiny odniesli do života zaujímavé poznatky.

  Mgr. M. Golitková

 • Vyhodnotenie zberu papiera

  Aj v tomto polroku bol zorganizovaný zber papiera, do ktorého sa zapojili rodičia spolu so svojimi deťmi, za čo im samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Vyzberali sme 4,9 tony papiera, čo je veľmi slušný výsledok. Najlepší žiaci „zberači“ z prvého a druhého stupňa boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Odmenené boli aj triedy 6.B a 8.B, kde sa do zberu zapojili všetci žiaci z triedy.

  I. stupeň:

  1. miesto – Šimková Barbora – 4.A
  2. miesto – Mizerák Martin – 2.A
  3. miesto – Macko Marek – 1.B

  Ďalší ocenení: Majdáková Marianna (3.A), Tuhrinský Martin (2.A), Tabišová Eliška (1.B), Lukáčová Karolína (4.A), Feková Tereza (1.C), Túšová Tamara (3.A), Lutica Michal (2.B), Marcinová Šárka (4.B), Retter Simon (1.B), Príhodová Karin (2.A), Potocká Katarína (1.C), Felix Patrik (4.B), Karabinoš Patrik (2.A)

  II. stupeň:

  1. miesto – Pavlíková Patrícia – 5.A
  2. miesto – Krištofová Klaudia – 5.B, Krištof Martin – 6.B
  3. miesto – Hlavatá Anna Kristína – 6.B

  Ďalší ocenení: Raplík Kamil (7.C), Tkáčová Eva (6.C), Krivá Sofia (6.A), Majdáková Vanesa (6.A), Potocký Cyril (6.C)

  Koordinátor environmentálnej výchovy: Hvizdošová

 • Krúžok priateľov prírody
 • Seniori a deti

  Stretnutie dvoch generácií, ktoré od seba delí pekných pár rokov, 22.5.2016 sa premenilo na malý umelecký zážitok. Pozvanie seniorov nás milo prekvapilo a deti zo ZŠ sa nedali zahanbiť. S radosťou prijali pozvanie starých mám a starých otcov a dokázali tak, že si vedia ich pozornosť vážiť.

  Keď sme sa v reštaurácii u Goga zakostýmovali, čakala nás malá generálka, pri ktorej sme využili aj priestory pri Nákupnom stredisku. A program mohol začať.

  Tentokrát sme moderovanie zverili Dominike Verešpejovej a Eme Kačmárovej. Aj keď sme mali pred sebou len tri programové body: divadlo poézie, ľudové pásmo a divadlo LAURA, sála sa zaplnila spevom, hudbou, tancom, hovoreným slovom do 16.hodiny. Deti a mladí pod vedením p. učiteliek divadelného a folklórneho krúžku vložili do vystúpenia veľa zo svojej mladíckej energie a toto stretnutie ukázalo, že deti a seniori si majú čo povedať a vzájomne sa obohatiť. Ďakujeme za pomoc pri technike p. R. Hvizdošovi i všetkým dospelým, ktorí nám pomáhali pri kostýmovaní detí. Aj seniorom z Nižnej Šebastovej ďakujeme za pozvanie medzi nich.

  Vedúca DK

 • Nočné dobrodružstvo

  Je piatok 20. máj a my si dávame posledné pokyny. Posledné pokyny pred veľkým nočným dobrodružstvom, na ktoré sa pripravujeme už 2 týždne. Sympatickým zelenobielym autobusom sa vezieme na konečnú zástavku do obce Podhradík. Tam nás už očakáva partia, ktorá si to tu vyšliapala z Vyšnej Šebastovej. Krátka zastávka na hojdačkách a s ruksáčikmi plnými dobrôt pokračujeme ďalej.

  Sú pred nami 2 km cesty cez les okolo žblnkotajúceho potôčika, mohutných dubových i bukových stromov, drevených kŕmidiel pre zvieratká. A vôkol nás „ Juj, čo je to za hmyz? Jaj, aký veľký čierny chrobák?“ a všade počuť spev vtákov a cítiť príjemnú vôňu lesa. „Aha, vidím auto! To je auto pána učiteľa Štefaniča!“ kričia najrýchlejší z nás. Našu prvú indíciu sme teda našli a kadiaľ teraz ? Vpravo? Vľavo? Či rovno? Mobily mimo dosahu, človeka nikde, na piskot sa nikto neozýva. Tak to riskneme smerom hore, snáď nás tá lesná cestička niekam dovedie. Asi po 200 metroch cítime dym, počujeme zvuky a už aj v diaľke zbadáme postavy. „Veď sú to naši ! Našli sme ich“. Zbojnícky ohníček horí, kopa dreva sa zväčšuje, dookola znie smiech, džavot,  počuť zvuk sekery a všade je pohyb. Stretávame našich žiakov z každého ročníka a s úsmevom sa vítame aj s našimi bývalými deviatakmi.

  A už sa ozýva hlad. Špekáčiky sa napichujú, horčica koluje a chlebík sa podáva. Každému chutí, veď je čas večere. A po nej, po nej je čas ísť hľadať poklad. Dokonca 2 poklady, ktoré sú skryté v lese. Pán Štefanič rozdáva plániky, určuje smer a tak hor sa za pokladom. Žiaci sa šplhajú po kopci ako veveričky po strome, hľadajú, hľadajú a už kričia: „Máme!“ a  poklad je objavený. Vystreľuje zátka, už sa to pení a už sa pije voňavé, sladkasté osviežujúce šampanské. Slniečko zapadlo, vtáčiky zmĺkli a lúka uprostred lesa sa pomaly zahaľuje do tmy. Čas si spríjemňujeme hádaním zvukov zvierat, ktoré si pre nás pripravila deviatačka Júlia. „Medveď, diviak, čajka“ a hádame a hádame a za správnu odpoveď dostávame sladkú odmenu.

  Je pol desiatej, ten správny čas na cestu odvahy. Pán učiteľ odchádza do lesa a my bez svetla jednotlivo i v dvojici ho ideme hľadať. „Au, júj, čo je to?“ A naše svätojánske mušky sa pomaly aj s pánom učiteľom vracajú. Strach bol prekonaný, zvíťazila odvaha. Je čas sa vrátiť do obce. Lúčime sa s ostatnými, prajeme sladkú dobrú noc pod holým nebom pri hrejivom ohníčku a svetielkujúc  prekonávame rýchlou chôdzou 2 km. Autá už blikajú, rodičia vykukujú z okienok a všetci sa rozchádzame. Sme plní dojmov, zážitkov z nášho prvého spoločného večera, ba až noci v podhradickom lese. Veríme však, že to nebol posledný večer, lebo toto nočné dobrodružstvo sa nám veľmi páčilo. Bolo to jednoducho SUPER!

 • Atletika 2016

  Aj tento školský rok sa 6naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletike žiakov.
  18. mája 2016 na ZŠ Šmeralova súťažili desaťčlenné družstvá chlapcov a dievčat v rôznych atletických disciplínách. Po spočítaní bodov sa chlapci umiestnili na 5. mieste (619 bodov) a dievčatá na 6. mieste (199 bodov).
  Blahoželáme.
  Najlepšie výkony našich žiakov
  Fotoalbum

 • Malý futbal 2016

  V malom futbale boli v tomto školskom roku úspešnejší mladší žiaci, ktorí sa prebojovali až do finále. Z celkového počtu 30 zúčastnených škôl sa umiestnili na 5. mieste.
  Fotoalbum

 • Deň mlieka

   „Kto chce zdravý byť, musí mlieko piť!" Aj také slogany sa objavili na krásnych tetrapáčikoch, ktoré pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka pripravovali žiaci v rámci výtvarnej súťaže Môj mliečny tetrapáčik. Do tejto súťaže sa zapojili žiaci 1.,2.,3.,4. a 5 ročníka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tie naj, teda najoriginálnejšie a najkrajšie tetrapáčiky sme odmenili SABI jogurtami, ktoré nám darovala spoločnosť Milk-Agro Prešov.

  17. mája v deň, kedy má mlieko svoj sviatok, sme rozdali 100 kusov SABI jogurtov a urobili výstavku najkrajších tetrapáčikov. Okrem toho sa v rozhlasovom vysielaní naši žiaci dozvedeli, že tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok už od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarenskej federácie, že mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy, že mlieko máme piť a mliečne výrobky jesť, lebo obsahujú veľa vitamínov, vzácne mliečne bielkoviny, ktoré majú významné antibakteriálne a antivírusové účinky, že mliečny tuk je ľahko stráviteľný, že mlieko je jedným z najbohatších zdrojov vápnika a fosforu a že pre naše zdravie je dôležitý aj mliečny cukor.

  Takže, čo nám z toho vyplýva? No predsa: „Kto chce zdravý byť, musí mlieko piť!“ Tak na zdravie! A na zdravie dvíhame jogurty všetkým pracovníkom spoločnosti Milk-Agro, ktorá nás každý rok obdarí svojimi zdravými a chutnými mliečnymi výrobkami. Za ne samozrejme ĎAKUJEME!

 • 16.5.2016 Šikovné dievčatá na pracovnom vyučovaní.

 • Botanikiáda

  11.5.2016 sa naši dvaja piataci Martin Knap (5.A) a Henrieta Szabová (5.C) zúčastnili regionálneho kola Botanikiády v botanickej záhrade v Košiciach. Žiaci boli vybraní na základe najlepšieho výsledku v školskom on-line kole, ktorého sa zúčastnili skoro všetci piataci. Henrieta a Martin dosiahli najlepší výsledok a preto postúpili na regionálne kolo do Košíc.

  Celá súťaž bola situovaná v botanickej záhrade formou stanovíšť, na ktorých mali súťažiaci pripravené zaujímavé úlohy, ktoré mali riešiť. Aj tu boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a okrem zaujímavej rastlinky si domov odniesli aj kopec zážitkov a dojmov.

 • Biologická olympiáda kategória D – okresné kolo

  10.5.2016 sa žiaci Lívia Platková (7.A) a Tomáš Tejiščák (6.B) zúčastnili na okresnom kole biologickej olympiády v ABC Centre voľného času v Prešove. Obaja žiaci venovali príprave svoj voľný čas a úsilie. Odmenou im bolo to, že Tomáš sa stal úspešným riešiteľom a Lívia získala krásne 2. miesto, za čo jej všetci úprimne blahoželáme a tešíme sa spolu s ňou.

 • Deň matiek v Obecnom dome

  „Mama je láska...“- toto bolo ústredné motto stretnutia 14.5.2016. Ako inak osláviť tento sviatok, ak nie stretnutím detí a ich mamičiek v kolotoči spevu, tanca, hudby a divadla? Deti pripravili pre svoje mamky pekný „darčekový košík“ prezentácie talentov v spolupráci so svojimi pani učiteľkami.

  Celý program začali dievčatá divadlom poézie s básňou Milana Rúfusa. Potom do atmosféry „dýchajúcej láskou“ vstúpili moderátorky Karolína Raševová a Alžbetka Fečiková. Tie postupne milým slovom pozvali na scénu deti z MŠ s pásmom tanca, spevu i poézie, nasledovalo ľudové pásmo folklórneho krúžku zo ZŠ pod vedením p. uč. I. Čechovej a nakoniec sa tí najstarší predstavili ukážkou z pripravovaného divadla Laura /podľa skutočného príbehu blahoslavenej Laury Vicuňovej/.

  Na záver nechýbalo milé slovo p. starostu, ktorý všetky mamky v úvode vítal milým darčekom - kvetinou. Ďakujeme všetkým deťom, ktoré mali odvahu vystúpiť, za pekné sobotňajšie odpoludnie. Aj technickej pomoci p.R.Hvizdoša a J.Ďuricu.

  Vedúca DK

 • Mestská školská inline liga Akademik Prešov - 1. kolo

  4. mája 2016 sa na Prešovskom velodrome začal II. ročník Mestskej školskej inline ligy Akademik Prešov o Pohár primátorky mesta Prešov. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci zo ŽIACKEJ ŠPORTOVEJ AKADÉMIE. Tri dievčatá a siedmy chlapci sa úspešne zhostili svojej v 1. kole a urputne bojovali v súťaži. Každý z nich absolvoval na prešovskom velodrome vo svojej kategórii tieto disciplíny:

  3.-4. ročník 1x1 kolo  /320m/, 1x2 kolá  /640m/
  5.-6. ročník 1x1 kolo /320m/, 1x3 kolá /960m/

  Mená našich žiakov, ktorí úspešne reprezentovali našu školu sú uvedené vo výsledkových tabuľkách. Veľkým potešením je aj to, že si naše deti zmerali sily s pretekármi, ktorí sú aktívnymi pretekármi Športového klubu Akademik Prešov v rýchlokorčuľovaní na Slovensku, ale aj v zahraničí. Z radu štartujúcich našich žiakov sú niektorí taktiež členovia Žiackej školskej akadámie Šk Akademik Prešov vytvorenej pri ZŠ Ľubotice. Našim žiakom držíme palce ešte v 2. kole /18.5.2016/ a záverečnom 3. kole /15.6.2016/, v ktorom bude zaujímavé celkové sčítanie bodov u jednotlivcov a spoločne pre školu za všetky tri kolá. Veríme, že bez zranenia a s výbornými časmi zabodujú všetci a potešia ich nielen umiestnenia, ale medaily a vecné ceny.

  Výsledková listina 1. kola
  Fotoalbum

 • Košické „dobrodružstvo“

  Aj keď bol pre nás 3. máj 2016 dosť náročný, všetci naň budeme mať pekné spomienky. Začínali sme ho zrazom o 7.00 hod. pri škole a končili rozchodom večer o pol ôsmej. Komu alebo čomu sme obetovali celý deň?
  Košiciam a šíreniu posolstva, že hľadanie pravdy niečo stojí a vôbec to nie je ľahké v dnešnom svete.

  Tentokrát sme zavítali na Gymnázium sv. Edity Steinovej v Košiciach. Aj keď sme hrali divadlo pre starších, zvládli sme to celkom v pokoji. Odohrali sme náš príbeh CESTY ZA PRAVDOU dvakrát na posledných hodinách. Medzitým nás ponúkli obedom v školskej jedálni a po skončení sme si spoločne zašli spracovať naše zážitky pri spoločnom olovrantovom posedení a prechádzke historickým centrom Košíc. Cestu domov nám trochu skomplikovala železničná výluka i meškanie vlaku, no nakoniec sme aj to zvládli. Napriek týmto ťažkostiam budeme mať na čo v dobrom spomínať. Veď „čo nič nestojí, za nič nestojí“.

  Vedúca DS Ľubo

 • Regionálna súťaž - RÉTORIKA

  Janko po roku opäť zabojoval na rétorickej súťaži. V regionálnej súťaži bojovalo 22 rétorov a Ján Michal Riško obsadil 3. miesto. BLAHOŽELÁME. /diplom/

 • ENVIRODEŇ 2016

  Fotoalbum

  Cieľom nášho dňa (29.4.2016) bolo poskytnúť žiakom 1. stupňa ZŠ vedomosti a zručnosti na pochopenie javov v životnom prostredí, na riešenie problémov, ktoré súvisia so starostlivosťou o životné prostredie a jeho ochranou.

  Hlavnou témou bol ODPAD a niekoľko otázok: Čo je odpad? Z čoho sa skladá domáci odpad? Ako nakladať s odpadom? Prečo zbierať? Triediť – separovať? Recyklovať?

  Prečo odpad? Pretože problém odpadov sa už ráta k základným globálnym problémom ľudstva. Ak chceme mať pekné životné prostredie, musíme začať už od mladej generácie.

  Naši žiaci sa naučili rozoznávať odpad, správne triediť a ako znížiť množstvo produkovaného odpadu:

  Minimalizovať!   Opätovne používať!   Recyklovať!

  Za svoju prácu si sami zhotovili papierovú medailu s recyklačným logom. Pochopili, ako sa dá využiť odpadový materiál na výrobu niečoho nového, užitočného, použiteľného k ďalšiemu využitiu.

  V súťaži o najoriginálnejšiu nádobu na odpad - PAPIER, ktorú budú žiaci ďalej využívať, boli odmenené tieto triedy:  1.A, 2.B, 3.B a 4.B trieda.

  Srdečne blahoželáme!

  Ďakujeme, že triedite – separujete odpad!

  K blahoželaniu sa pripája aj Vaša príroda!       PaedDr. E. Šoltysová

 • Naše darčeky ku Dňu Zeme

  22. apríl – Deň Zeme. Deň, kedy má naša modrá planéta už od roku 1969 svoj sviatok.

  Deň Zeme 2016 - fotoalbum
  Deň Zeme 2016 - video

  A keď má niekto sviatok, tak mu blahoželáme, dávame darčeky, organizujeme party. Ale ako zablahoželať, čo podarovať a čo zorganizovať pre Zem? Hľadali sme teda odpovede na tieto otázky a veru a v spolupráci s inými organizáciami sme aj našli.
  A tak sme 22. marca 2016 pripravili pre našu Zem tieto darčeky:

  Odovzdali sme recyklovateľný materiál, ktorý zbierame celý školský rok. A viete o koľko kg odpadu, ktorý sme vďaka našim žiakom, ich rodičom, príbuzným i vďaka učiteľom nazbierali, je naša Zem ľahšia? Presne o 198 kg hliníkovej fólie  a plechoviek , o 118 kg tetrapakov, o 130 kg vybitých bateriek, o 186 kg vrchnákov z PET fliaš.  To bol náš prvý darček.

  Druhý darček bolo 25 originálnych vlajok ku Dňu Zeme, ktoré pripravili žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami. 6 najvlajok bolo odmenených diplomami a loptami pre celú triedu. Tešili sa žiaci z 1.B, 2.B, 4.A, 5.C, 7.C a 8.B.  A to ešte nie je všetko.

  Tretím darčekom bolo zorganizovanie v spolupráci s OÚ v Ľuboticiach „kozmetického, teda skrášľovacieho dopoludnia“. Okolo 520 žiakov so svojimi učiteľmi zbieralo odpadky, upravovalo kvetinové záhony, upratovalo na ľubotickom, židovskom cintoríne i v komunitnom centre, odnášalo konáre, zametalo. Všetci sme pracovali ako včeličky a bolo nám veru teplo nielen od práce, ale aj od slnečných lúčov, ktoré nás hriali počas celého dopoludnia.

  Veľké ďakujem patrí aj žiakom I. stupňa, ktorí vyzbierali všetky odpadky z panskej záhrady. A to ešte stále nie je všetko. Naši žiaci z 5.C a 7.C sa zúčastnili 1. ročníka podujatia Vyčistíme si naše lesy. Navštívili sme pýchu mesta Prešov ekopark Holá hora, nakŕmili zvieratká - malé kozliatka, poníky, sliepočky, holúbky a drobné rozcuchané zajačiky. Vypleli sme lesnú škôlku i do kelímkov si zasadili tekvice, melóny, slnečnice i chili papričky. Les sme nenavštívili kvôli silnému vetru, ale nabudúce sa doň určite pôjdeme pozrieť . Za našu ochotu a pomoc sme dostali od p. Ing. Klusovej sladkú odmenu a pozvanie na ďalšie atraktívne environmentálne podujatia.

  Teraz je to už ozaj všetko. Ale verte, že v tomto skrášľovaní a v zbere recyklovateľných surovín budeme pokračovať aj ďalej. Chceme, aby naša Zem mala sviatok každý deň, lebo ako sa vraví, kto nevidí krásy prírody, nič nevidí. A  naša vďaka patrí aj pánovi starostovi MVDr. Krajčimu, pani J. Potockej a pánovi Francovi za ochotu a poskytnutie materiálnych prostriedkov k úprave obce.

strana: