Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Akadémia 2015 - fotografie
 • Dospelým neprístupné

  Pod týmto názvom sa konalo divadelné predstavenie v podaní hercov-amatérov z Divadelného centra v Martine, ktorého sa zúčastnili žiaci 2. stupňa 20. mája 2015 v kine Scala. Predstavenie bolo určené 11 – 15 ročným žiakom, keďže práve v tomto veku si mladý človek začína vytvárať vlastný názor na bežné témy života. Dej sa dotýkal štyroch vzťahových línií, ktoré musia žiaci denne riešiť, a to: vzťah k rodičom a súrodencom, vzťah k učiteľom, vzťah k rovesníkom a napokon vzťah k ostatným dospelým. Zábavnou formou a s veľkou dávkou humoru bolo postavené zrkadlo žiakom, v ktorom sa mohli nájsť a zamyslieť sa nad tým, čo robia správne a čo nie.
  Mgr. M. Golitková

 • Svetový deň mlieka

  18. mája 2015 sa žiaci 1. stupňa našej ZŠ pripojili k školám, ktoré podporili Svetový deň mlieka. Všetci prišli v tento deň v bielom oblečení. Po vzhliadnutí videa Cesta mlieka triedne učiteľky tlmočili žiakom základné informácie o mlieku a jeho hodnote. Potom si žiaci overili svoju finančnú gramotnosť vypracovaním testu o produkcii mlieka na farme.

  Úlohou každej triedy bolo dodať akýkoľvek mliečny recept a navrhnúť obal na tašku k danej tematike. Všetky práce boli vystavené na nástenke v 2. pavilóne.
  Možno aj vďaka tejto akcii budú žiakom našej školy viac chutiť mliečne výrobky. Mlieko je dokonalá potravina a jeho oslava je opodstatnená.

 • Divadelný piatok

  15.5. - deň po 2. termíne prijímačiek to na školskom dvore žilo veselým: „Pani učiteľka, prijali ma!“ Niektorí sa už tešili, iní ešte žili v očakávaní. Ťažko sa bolo sústrediť na učenie. A tak sme 9.A a 9.B zobrali so sebou do Komunitného centra, kde si spolu s ôsmakmi pozreli divadelné vystúpenie Cesta za pravdou (divadlo o problémoch súčasnej doby i o tom, že kráčať verne za pravdou vôbec nie je ľahké). Niektorí už tento príbeh videli, veď ho hrali ich spolužiaci i starší stredoškoláci, ktorí ešte pred rokom riešili ten istý problém, na ktorú strednú školu ísť. Novotou však bolo to, že sme postavy poprehadzovali – Jakub Suchanič si zahral Zlého a postavu Ježiša si odskúšal Adam Švec. A že to zvládli aj na „opačnej strane príbehu“, o tom svedčí zvedavá pozornosť divákov a ich konečný potlesk.

  Ďakujem všetkým tým mladým, ktorí sa do tejto práce vložili naplno, vložiac do toho svoj voľný čas, aby odovzdali druhým silnú myšlienku a posolstvo, ktoré sa celým príbehom nesie, a to, že „hľadať pravdu niečo stojí“.
  Mgr.M.Baňasová

 • Týždeň modrého gombíka 2015

  Zbierka sa v našej škole bude konať od 18. do 19. mája. V ostatných dňoch môžete prispieť u p. uč. Geralskej v 1.C.

 • Regionálna súťaž žiakov ZŠ v rétorike

  Prešov 14.5.2015
  Blahoželáme Šimonovi Mikolajovi (8.A) za III. miesto a Jánovi Michalovi Riškovi (8.B) za I. miesto v Regionálnej súťaži žiakov ZŠ v rétorike. Jankovi držíme palce v celoslovenskom kole (15.-16.6, Zvolen).

 • Stretnutie s hokejovým trénerom

  Hokej je v posledných dňoch najhorúcejšou témou. V Česku prebiehajú Majstrovstvá sveta, preto sa u nás uskutočnila beseda so slovenským reprezentačným trénerom brankárov, hráčov do 20 rokov Rudolfom Jurčenkom. Tréner je najdôležitejšia úloha v dnešnej dobe a dnes sme si sadli z brankárskym kormidelníkom a opýtali sa ho pár zaujímavých otázok. Deti kládli otázky a počúvali pútavé odpovede. Mali možnosť vziať si do ruky najväčšiu trofej - bronzovú medailu hráčov do 20 rokov z Majstrovstiev sveta 2015 v Kanade. Dozvedeli sa zaujímavosti zo zákulisia hokeja. Beseda skončila autogramiádou a fotením. Z besedy sme odchádzali plní zážitkov. Pán tréner Rudolf Jurčenko ďakoval a tešil sa tiež z príjemných chvíľ s deťmi našej školy.

 • Mestská školská in line liga Akademik Prešov 2015

  Pridané nové fotografie.
  winksmiley

 • Exkurzia do Levoče

  14.5.2015 sme sa stretli za upršaného rána pred školou. 39 žiakov zo 6.ročníkov a 2 pani učiteľky- p.uč.Baňasová a p.uč.Sabolová. Cieľom našej cesty bola históriou bohato opradená LEVOČA. Po bezproblémovej ceste sme vystúpili v Levoči a náš „lov“ za zaujímavosťami histórie mohol začať.

  Najprv Radnica svedčiaca o živom ruchu v stredovekom meste a práci mestskej rady, potom múzeum mapujúce prácu najznámejšieho stredovekého sochára- Majstra Pavla z Levoče, medzizastávka pri klietke hanby a nakoniec Etnická výstava. Po bohatej „spŕške“ histórie sme si urobili obedňajšiu prestávku v historickom centre mesta. A aby nám nechýbalo trošku pohybu, po ceste naspäť sme sa ešte zastavili na neďalekom Spišskom salaši. Tam sa na nás usmialo slniečko a my sme sa mohli, bohatší o nové poznanie a zážitky, vrátiť domov. Mgr.M.Baňasová

 • OBN inak

  Spotrebiteľská výchova očami žiakov ZŠ a takúto hodinu zažili žiaci 8.a triedy.

  Prvú časť vyučovacej hodiny viedla p. učiteľka Šofranková, v ktorej sa prezentovali žiaci v troch pracovných skupinách. Vzájomne sa ústne, písomne a ilustračne poučili o občianskom práve – ochrane spotrebiteľov.             

  Druhú časť hodiny viedla lektorka z MPC Prešov a prezidentka ASSS, Mgr. Božena Stašenková, PhD. Oboznámila nás o spotrebiteľskej výchove, o zákonoch, o kontrole, o našich právach ako spotrebiteľov. Súčasťou tejto hodiny boli hlavne aktivity žiakov. Práca v skupinách bola zameraná na označovanie potravín – množstvo, názov výrobkov, zoznam zložiek, trvanlivosť, nutričnú hodnotu a pôvod týchto výrobkov. Žiaci sa tak mohli naučiť, ako rozpoznať potraviny kvalitné, menej škodlivé a  zdravotne nezávadné. V závere sa žiaci pýtali p. lektorky na aktuálne problémy, s ktorými sa stretli pri nákupe v obchode, s reklamáciami, s „ochotou“ predavačiek, ... Bola to veľmi poučná vyučovacia hodina, za ktorú ĎAKUJEME.

  ZAUJÍMAVOSŤ pre všetkých – ŽUVAČKY ORBIT obsahujú VEĽMI VEĽA – éčiek!

  Kristína Mikolajová,  8. A

 • Deň matiek

  Mama – slovo také prosté a pritom také krásne. Slovo, ktoré sa snáď každé dieťa naučí ako prvé.
  Byť matkou je vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v podobe Dňa matiek.

  I tento rok sme na 6. mája pozvali všetky mamy, mamky i staré mamy našich žiakov do Základnej školy v Ľuboticiach, kde im ich ratolesti spolu s deťmi z MŠ v Ľuboticiach prejavili úctu i poďakovanie za ich lásku, starostlivosť i obetavosť. Kultúrny program, ktorý si žiaci pripravili pod vedením svojich pedagógov, otvoril krátkym príhovorom pán riaditeľ ZŠ Mgr. Ivan Kostelník.

  Program, v ktorom sa striedali hovorené slovo, tanec, spev i hra na akordeón a klavír bol sprevádzaný potleskom prítomných. Všetci sa snažili, mladší, starší i tí najmenší, veď vystupovali pre svoje mamky. Rodičia sa snažili zachytiť tieto krásne okamihy, a tak o fotografovanie nebola núdza. Na záver sa prihovoril pán starosta obce Ľubotice MVDr. Štefan Krajči. Zdôraznil, že mama v živote každého človeka má nenahraditeľné miesto, vyzdvihol jej lásku, obetavosť i silu, s akou vychováva svoje deti. Za toto všetko sa prítomným mamkám úprimne poďakoval.

  Na záver programu za zvukov krásnej piesne sa s prítomnými rozlúčili všetci účinkujúci. Každá mamka i stará mama bola pri odchode obdarovaná kvetom.

  Ruky matky sú nikým a ničím nenahraditeľné, preto chráňme a uctievajme svoje mamky.

  Mgr. M. Golitková

 • Zber papiera

  V týždni od 11.5.–15.5.2015 bude na škole prebiehať zber papiera. Zber bude realizovaný formou súťaže. Odmenení budú najlepší žiaci jednotlivci a trieda, v ktorej sa zapojí do zberu najviac žiakov.

 • Lyžiarsky zájazd Poráčska dolina 2015

  Nové video cooldevilcryingsmiley

 • 5.A to vyhrala

  Výhra – slovo, za ktorým je veľa veľa radosti. Veľa radosti mali aj chlapci z 5.A, ktorí spolu s chlapcami z 5.B a z 5.C triedy sa zapojili do florbalového turnaja, ktorý sa organizuje v rámci projektu Zdravá škola už tretí rok v mesiaci apríl. Tohto roku sa do turnaja zapojilo aj jedno dievčenské družstvo, to dievčatá z 5.A. Lea, Laura, Vanesa, Janka i Saška si teda merali svoje sily s chlapcami a veru bojovali statočne. Dokonca sa im podarilo dať 2 góly chlapcom z 5.C, čím dokázali, že florbal hrať vedia.

  A tak po vzájomných zápasoch, po dramatických súbojoch bolo poradie nasledovné. Prvé miesto získali chlapci z 5.A, druhé chlapci z 5.B a tretie chlapci z 5.C. Odmenení boli všetci, ale najviac sa cenám – malým gumeným loptičkám tešili céčkari. Dievčatká si pochutnali na lízankách a chlapci získali okrem diplomov aj 10 a 8 kusové sady gélových pier, ktoré im určite prinesú šťastie pri písaní písomiek či testov. Neveríte?

 • Deň Zeme na 2. stupni ZŠ Ľubotice

  Hoci korene Dňa Zeme siahajú do roku 1969, až od roku 1990 sa 22. apríl oficiálne slávi ako Medzinárodný deň Zeme. Odvtedy nás tento ekologicky motivovaný sviatok každoročne upozorňuje na dopady ničenia životného prostredia. Do aktivít Dňa Zeme sa pravidelne zapája aj naša škola. Tento apríl sme sa so žiakmi 2. stupňa zamerali na vyčistenie a  zveľadenie areálu školy aj okolia školyŽidovského cintorína susediaceho so školou.

  Žiaci 5-tych a 6-tych ročníkov začali ráno kvízom o svojom prístupe k planéte. Dozvedeli sa o svojej vlastnej spotrebe produktov z umelých hmôt, ako sú napr. pet fľaše, mikroténové vrecúška a pod... Žiaci 7-mich až 9-tych ročníkov začali deň kvízom o židovskej kultúre. Po prvej hodine sa 170 žiakov rozdelilo na skupinky 10-15 ľudí a spolu s učiteľmi vyrazili do terénu. Pokiaľ piataci a šiestaci usilovne upratovali areál školy, zametali chodníky, zbierali odpadky a spadnuté konáre, hrabali, či okopávali kvetinový záhon a sadili; siedmaci, ôsmaci a deviataci nádherne vyčistili Židovský cintorín, ktorý dovtedy bohužiaľ pripomínal „skládku odpadu“. Po zásahu našich žiakov a učiteľov cintorín žiari čistotou. Čo všetko sa dá nájsť na zanedbanom cintoríne, to sa opýtajte zainteresovaných žiakov.
  frownOdpovede budú veľmi zaujímavé.

  Deň Zeme ukončil pán riaditeľ poďakovaním všetkým usilovným, a k poďakovaniu sa pridala aj milá návšteva - členovia Židovskej obce na čele s pani predsedníčkou M. Eckhausovou, ktorí na znak vďaky pozvali všetkých žiakov zdarma do Múzea židovskej kultúry.

 • Zážitková hodina slovenčiny

  Na hodinách slovenčiny v 5. ročníku sme sa učili o bábkovom divadle. Pani učiteľka nám všetkým oznámila, že si ho sami zahráme. Hneď sme si začali pripravovať bábky a kulisy. Strihanie, šitie a kreslenie sme zvládli na jednotku. Výsledkom našej práce boli krátke bábkové hry, s ktorými sme vystúpili pred našimi prvákmi a škôlkarmi. Vystúpenie sa im podľa ich potlesku veľmi páčilo. Medzi najúspešnejšie hry patrili rozprávka o Troch prasiatkach a Abeceda. Tieto hry dostali aj odmeny. Na záver chceme poďakovať všetkým učiteľom, ktorí nám umožnili hrať v ich triedach a pani učiteľke Šofrankovej, ktorá nám pomáhala s prípravou.

  Rozprávač: Mária Štefaničová

  Bábkoherci: Simona Krajňáková, Alexandra Puchová, Oliver Gábor, Anna Kristína Hlavatá, Matúš Biroš, Dávid Hoľva, Pavol Pacosa, Daniel Olšavský, Tomáš Tejiščák

  Fotograf: Patrícia Bačová

  Kulisári: Anna Kristína Hlavatá, Matúš Biroš

  Mária Štefaničová

 • Obnovená jedáleň

  Spoločnými silami sme dokázali po 47 rokoch zmeniť vzhľad našej jedálne!

  yes Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže o "Grant nadácie Renáty Zmajkovičovej" na obnovu školskej jedálne.
  Žiakom aj zamestnancom školy sa obnovená jedáleň veľmi páči.
  Stravovanie je už trocha kultúrnejšie.

 • Adoptuj si včielku

  Pod týmto názvom sme tohto roku privítali Deň Zeme a zapojili sa do projektu, ktorý vyhlásili  organizácie GreenpeaceŽivica a ktorého cieľom je pomôcť včielkam. Práve včely hrajú kľúčovú úlohu pri produkcii jedla - opeľujú totiž poľnohospodárske plodiny. Len v Európe závisí od práce opeľovačov pestovanie viac ako 4 000 druhov zeleniny. A tých opeľovačov, teda aj včiel z roka na rok ubúda, pretože ich zabíjajú pesticídy. Projekt Adoptuj si včelu, ktorého súčasťou je aj finančná zbierka, má pomôcť presťahovať včielky do miest – osádzaním nových úľov ako je to vo Viedni, v Londýne či v Paríži. Domovom včiel by sa mali stať mestské parky a záhrady, ktoré kvitnú bez postrekov, bez pesticídov.

  No a nám sa táto myšlienka tiež veľmi zapáčila, a preto sme sa do tohto projektu zapojili  a uskutočnili finančnú zbierku. Každý kto prispel aspoň 1 eurom, dostal kalendár o včielkach i nálepku. Spolu sme nazbierali 220 eur a získali Certifikát o adopcii 220 larvičiek, z ktorých sa môžu vyliahnuť včielky i trúdy. Veľká pochvala patrí hlavne žiakom z I. stupňa, ktorí sa s nadšením zapojili do tejto zbierky a hlavne vďaka nim sa vyzbierala taká pekná suma, za ktorú nás pochválila i organizácia Greenpeace. Škoda, že takýto prístup k prírode nemajú aj naši ôsmaci a deviataci. Veď týmto projektom sa myslí hlavne na budúce generácie, teda aj na nich.

  Okrem finančnej zbierky sa naši žiačikovia zapojili aj do rôznych aktivít, ktoré boli venované včelám. Najmladší žiaci včielky vyfarbovali, tí starší včielky kreslili i tvorili z odpadového materiálu. Zároveň sa všetci o nich porozprávali na besede s naším bývalým učiteľom – včelárom pánom Ivanom Babiakom, ktorý žiakom prístupnou formou, fotografiami aj praktickými pomôckami - plástmi vysvetlil dlhú cestu, ktorou musia prejsť včielky i včelár, aby sme si my konzumenti pochutnali na pravom včeľom mede, ktorý nielen výborne chutí, ale aj pomáha a lieči. Ak by ste sa chceli dozvedieť o tomto projekte ešte viac, tak neváhajte kliknite si na www.adoptujsivcelu.sk. Určite Vás osloví, určite budete mať chuť včielkam pomôcť. Oni si to totiž zaslúžia. Veď nie nadarmo sa vraví: „Si usilovná ako včielka“.

 • Testovanie PISA

  21.4.2015 sa žiaci 9. ročníka (približne vo veku 15 rokov) zúčastnili medzinárodného testovania PISA 2015, ktoré je organizované pod záštitou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).
  PISA je skratka odvodená od Programme for International Student Assesment (Program medzinárodného testovania žiakov).

  • Je to najväčšia medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania. Zahŕňa viac ako 70 zúčastnených krajín.
  • Skúma výsledky žiakov vo veku približne 15 rokov.
  • Hodnotí pripravenosť žiakov na život v dospelosti.
  • Zisťuje úroveň gramotnosti žiakov v oblasti prírodných vied, matematiky a čítania, ale aj v oblasti kolaboratívneho riešenia problémov a finančnej gramotnosti.
  • Zbiera informácie o vzdelávacích systémoch a politikách zúčastnených krajín.

   

 • Svet práce trochu inak

  Svet práce - predmet, hlavným cieľom ktorého je obrátiť pozornosť mladých ľudí k prírode, k spôsobom a možnostiam skrášľovania životného prostredia, k rozvoju kladného vzťahu k práci. V tomto školskom roku sa žiaci 7. ročníka venovali téme okrasných rastlín v interiéry, teda črepníkovým rastlinám. Naučili sa pomenovať jednotlivé  črepníkové rastliny, starať sa o nich, rozmnožovať ich. Po osvojení teoretického učiva nasledovala praktická časť- presádzanie črepníkových rastlín v triede. Bodku za touto témou dala exkurzia do nákupného centra Baumax, kde žiaci mohli vidieť, dotknúť sa, ba i ovoňať tie črepníkové rastliny, o  ktorých sa učili podľa obrázkov.

  A veru zahanbiť sa nedali a pekne pomenovali rastlinky, spomenuli si aj na ich zvláštnosti – jedovatosť difenbachie, kvitnutie cyklaménu pri nižších teplotách, či polievanie senpólie-fialky zospodu. Aj keď exkurzia trvala krátko, splnila svoj účel. Žiaci sa presvedčili, že rastlinky poznajú a že v skutočnosti sú oveľa krajšie ako na obrázku. Len je potrebné sa o nich starať, je potrebné venovať  im trošku času a samozrejme aj trošku našej lásky. A verte, či nie oni vám tú lásku vrátia krásnou farbou, krásnymi kvetmi, ba niektoré i krásnou vôňou.

strana: