Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Ponuka krúžkov pre školský rok 2014/2015


  Aktualizované 05.09.2014.

 • Oznam školskej jedálne pre školský rok 2014/2015

  Prihláška na stravovanie pre školský rok 2014/2015

  3. Cena stravného lístka:

  Žiak  I. stupňa

  1,05 €

  Žiak  II.stupňa

  1,11 €

  Žiak  I. stupňa  bezlepková diéta

  1,24 €

  Žiak  II.stupňa  bezlepková diéta

  1,31 €

  Žiak  I.  stupňa v hmotnej núdzi

  0,05 €

  Žiak  II. stupňa v hmotnej núdzi

  0,11 €

  Zamestnanec  školy

  0,86 €

  Cudzí  stravník

  2,36 €

  Čip na obed

  3,50 €

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014

  Piatok 27.6.2014 sa v slovenských školách niesol v znamení ukončenia školského roka, odovzdávania vysvedčení a rozlúčiek s odchádzajúcimi žiakmi deviatych ročníkov. Slávnosť na našej škole bola však výnimočná. Okrem radosti s prichádzajúcich prázdnin nás dojala veľmi dôstojná rozlúčka našich deviatakov a rozlúčka s p. uč. Mgr. Eleonórou Súchárovou, ktorá celý svoj profesionálny život prežila ako učiteľka matematiky a fyziky na našej škole. Po 41 rokoch odchádza a všetko to zachytila kamera redaktorov RTVS.

 • Zaslúžené odmeny potešili

  Darček a odmena poteší stále. Aj tých, ktorí darujú, aj tých, ktorí dostávajú. A v našej škole odmeňujeme veľmi radi. A sme veľmi radi, že máme komu dávať, koho odmeniť. 25. júna sme odmeňovali tých, ktorí boli počas celého roka usilovní a zbierali, odkladali a nosili. Nosili vrchnáky, baterky, hliníkovú fóliu a plechovky, SABI viečka, kelímky i tetrapaky. Všetci, ktorí sa do zberu týchto druhotných surovín zapojili, si zaslúžia našu pochvalu. A nielen našu, ale určite všetkých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. Chválime aj rodičov, starých rodičov, príbuzných i priateľov, ktorí deťom, teda našim žiakom, v tomto zbere pomáhali.

  Naša bilancia v tomto školskom roku je nasledovná:

  Nazbierali sme 13,161 kg hliníkovej fólie a 128,839 kg plechoviek. Tým sme získali v okrese Prešov 2. miesto v prepočte zúčastnených žiakov a 3. miesto v prepočte všetkých žiakov školy. Technické služby mesta Prešov organizovali slávnostné odovzdávanie cien v ekocentre Hollá hora. Tohto odovzdávania sa zúčastnilo 5 žiakov a získali sme 40 eur, za  ktoré boli nakúpené športové potreby pre najlepších zberačov. 1. miesta získali M. Rochovský zo 6.B (20,5 kg plechoviek) a P. Pacosa zo 4.B (4,264 kg hliníkovej fólie). Darilo sa nám aj v 11. ročníku súťaže Recykluj a vyhraj. Zapojili sme sa do všetkých 6 kategórii a v dvoch sme boli úspešní. 6. miesto sme obsadili v zbere tetrapakov. Nazbierali sme 199,950 kg, 18. miesto sme získali za zber SABI viečok, nazbierali sme 20,124 kg. Vytvorili sme hada o dĺžke 25,3 km zo SABI kelímkov. Náš žiak M. Paľo bol vylosovaný za zber Integráčika a získal týždenný pobyt v Chorvátsku. Od spoločnosti Milk-Agro sme získali 1 notebook, 4 spoločenské hry, 200 ks tričiek a poukážku na nákup tovaru v hodnote 300 eur. Za tieto peniaze boli zakúpené vecné ceny pre najaktívnejších žiakov – kolobežky, MP3, bedmintonové a výtvarné sady. Odmenili sme tričkami všetkých, ktorí sa do zberu druhotných surovín zapojili. Najlepšou zberačkou tetrapakov sa stala E. Kačmárová zo 6.A (645 ks), najviac viečok nazbieral A. Lonc z 1.C (1,56 kg). Zbierali sme aj vrchnáky z PET fliaš. Nazbierali sme 212,441 kg. Najviac nazbieral P. Pacosa zo 4.B (26 kg). Pochvalu si zaslúžia aj učitelia, ktorí sa aktívne zapájajú do zberov – p.uč. Dugas, Parditka, Suchárová, Rázusová, Stašková, Fecková, Hrabčáková, Durillová, Baňasová, Golitková, Hasarová, Oravcová, páni školníci a samozrejme naše pani kuchárky s pani vedúcou ako aj dievčatá z 8.B K. Kendrová a L. Petrušová, ktoré počas celého roka umývali a odkladali tetrapaky, za čo dostali 40 eur a tričká. V projekte Recyklohry sme za odber elektroodpadu (19 kg), za zber bateriek (107 kg) a za splnenie úloh získali 1802 bodov a tie sme premenili na vecné ceny pre našich žiakov. Najviac bateriek  nazbieral M. Biroš zo 4.B (47,5 kg). Odmenili sme ozaj všetkých a veľmi radi ich odmeníme aj na budúci školský rok, pretože v zbere týchto surovín pokračujeme. A tak zbierajte aj cez prázdniny a čím viac nazbierate, tým viac získa naše životné prostredie, tým viac získa naša škola, tým viac získate vy, usilovní zberači.

 • Športová olympiáda 1. stupňa ZŠ

  23. júna 2014 sa uskutočnil 5.ročník Športovej olympiády 1.stupňa ZŠ Ľubotice.

  Už tradične športovú olympiádu otvoril p. riaditeľ I. Kostelník zapálením fakle. Zaželal všetkým súťažiacim veľa úspechov v duchu olympijského hesla:  Citius, Altius, Fortius (Rýchlejšie, vyššie, silnejšie). Za zvukov našej olympijskej hymny žiaci prešli na školské ihrisko, kde súťažili v behu, skoku do diaľky a hode kriketovou loptičkou. Súčasne prebiehali futbalové zápasy medzi 3. a 4. ročníkmi. Nakoniec boli odovzdané medaily víťazom v jednotlivých disciplínach. Putovný pohár riaditeľa školy bol odovzdaný 2.A triede, ktorá získala najvyšší počet medailí (celkom 5 medailí).

  Výsledková listina:

  1. a 2. ročník

  Beh

  Hod

  Skok

  1. Sean Knudson

  1. Timotej Polivčák

  1. Ryan Knudson

  2. Damián Holinga

  2. Slavomír Petrík

  2. Diana Čačková

  3. Michaela Ižarová

  3. Jakub Grajcár

  3. Viktória Andrašíková

   

  3. a 4. ročník

  Beh

  Hod

  Skok

  1. Lívia Fertáľová

  1. Adam Veselý

  1. Laura Štupáková

  2. Dávid Puškár

  2. Viktor V. Šmaha

  2. Šimon Namisňák

  3. Tamina Paľová

  3. Diana Vaňová

  3. Pavol Pacosa

   

  Futbal:   3. ročník: 3. B       4. ročník: 4. C

  Blahoželáme!

 • Záhrada Real žiarila

  Veru, neďaleko našej školy sa nachádza pestrofarebné záhradné centrum s názvom Záhrada Real. Nájdete tam všetko, čo Vaša záhrada potrebuje. Okrasné stromy, kry, kvety, kamene i rôzne dekoratívne predmety. Jej majiteľ pán Kalina nás svojou záhradou – svojou pýchou sprevádzal.

  V tomto záhradnom centre to žiarilo všetkými farbami. Zelená farba ihličnatých stromov sa striedala s bielymi, červenými, či žltými kvetmi, medzi ktorými sa vypínali malé i veľké črepníky stále zelených okrasných rastlín. Túto farebnú voňavú záhradu dopĺňali rôzne dekoračné predmety, hojdačky či výrobky z prútia. Páčilo sa nám i malé jazierko plné rýb. Úlohou žiakov bolo nájsť najdrahší okrasný strom. A veru ho aj našli. Boli to borovice privezené z Japonska, rastúce ako bonsaje a ich cena bola neuveriteľných 6000 eur. Starajú sa o ne tam už tri roky, zatiaľ sa ešte nepredali. Páčili sa nám aj kamene rôznych farieb i veľkostí. Našli sme tam menšie kamene privezené z púšte i balvany z Chorvátska. Bolo sa na čo pozerať. Takže dnes už žiaci 7.B, 8.A a 8.B, ktorí získali teoretické vedomosti na predmete SVP z oblasti záhradnej architektúry vedia, ako vyzerá záhradné centrum, ako je potrebné sa oň starať a čo všetko v ňom môžu  nájsť.

 • Školský florbalový turnaj ml. a st. žiakov

  Dňa 18.6.2014 sa od 14.15 uskutočnil florbalový turnaj žiakov našej školy. Do turnaja sa prihlásilo 7 družstiev.
  V kategórii mladších žiakov sa na 3. mieste umiestnila 5.B trieda, na 2. mieste 6.A a víťazom sa stala 6.B trieda.
  V kategórii starších žiakov sa víťazom stalo družstvo učiteľov, ktoré sa vzdalo nároku na diplom, takže 3. miesto nakoniec patrilo triede 8.A, 2. miesto 7.B a víťazom sa stalo zohraté družstvo zo 7.A triedy.
  Tento turnaj bol  rozlúčkou so športovou činnosťou žiakov v školskom roku 2013/2014.

 • Škola v prírode

  V dňoch 9.6.2014 – 13.6.2014 sa uskutočnil 10.ročník Školy v prírode. Skupina 53 žiakov 1.stupňa ZŠ Ľubotice sa zúčastnila krásneho pobytu na Donovaloch. Privítala ich krásna príroda a milý personál penziónu „Zornička“. Vďaka krásnemu počasiu mohli žiaci spoznávať krásu nášho Slovenska.

  Navštívili Habakuky - rozprávkový svet P.Dobšinského, kde sa na chvíľu ocitli v netradičnej dedinke, ktorú tvoria domčeky v štýle ľudovo-fantazijnej architektúry. Dominuje tam Škrupinový zámok s jazierkom, Železná hora, Čierne mesto a iné. Práve v Čiernom meste sa odohrávalo klasické bábkové divadlo s marionetami, ktoré i v dnešnej dobe informačných technológií a 3D spracovania rozprávok veľmi zaujalo a očarilo. Okrem divadelných predstavení mohli žiaci vidieť aj ukážky ľudových remesiel. Po oddychu si žiaci vychutnali aj turistiku. Počas celého pobytu nechýbala zábava, rôzne športové aktivity, plávanie v bazéne, hľadanie pokladu, karneval a iné súťaže. Medzi žiakmi vládla dobrá nálada, upevňovali sa a nadväzovali aj nové priateľstvá. Žiaci touto formou spoznali krásu prírody a dozvedeli sa mnoho zaujímavosti o našom krásnom Slovensku. Za túto možnosť spoznávať našu krajinu ďakujeme organizátorke – p.uč. Mgr. Z.Verbovskej. /PaedDr. E.Šoltysová/

 • Doplnenie školského poriadku
 • Po roku opäť úspech

  Blahoželáme.

 • Cestou - necestou

  V mesiaci jún sa žiaci 6.- 9. ročníka vydali na cestu do Paríža. Počas troch dní spoznali a na vlastné oči uvideli najznámejšie parížske pamiatky, poprechádzali sa po zámku Versailles, kde nahliadli do spálne kráľa Ľudovíta XIV. Celý zájazd ukončili v rozprávkovom svete Disneyland.

  Ako hodnotia zájazd žiaci?

  „ Najviac sa mi páčila nočná Eiffelovka. Páčilo sa mi, ako o 23:00 začala blikať J Tiež som si užívala prechádzku po Champs Elysées.
  Návšteva Versailles ma zaujala a páčili sa mi aj záhrady. Len škoda, že fontány v tom čase nestriekali. Navštívili sme aj Louvre a videli Monu  Lisu. Posledný deň sme navštívili Disneyland. Skoro všetci sa vozili na horských dráhach, ale ja a pani učiteľky sme chodili po „rozprávkach“. Navštívili sme Snehulienku, Petra Pana, Pinocchia. Na loďke sme sa povozili cez rozprávky ako napríklad Aladin, a tak sme zistili, kde je ukrytá čarovná lampa. Navštívili sme aj zámok Šípovej Ruženky, ale práve nebola doma, takže sme sa iba poprechádzali po zámku. Stretli sme tam aj Mickey Mousa aj Káčera Donalda.
  Videli sme toho oveľa viac, ale to sa mi páčilo najviac."smiley (Sofia Hajduková, 9.A)

  „ Toto bol najkrajší a najúžasnejší výlet! Ďakujeme pani učiteľkám, že boli ohľaduplné a pomohli nám, keď sme potrebovali s niečím pomôcť. Veľmi krásne bola plavba po Seine a návšteva večernej Eiffelovky bola nezabudnuteľná. Tiež ďakujeme za splnenie detského sna - návšteva Disneylandu - bolo tam „zaujímavo“. Celý Paríž bol jeden veľký zážitok, ktorý sme si užili najviac, ako sa dalo a sme rady, že sme tam mohli byť.
  Ďakujeme"smiley (Monika Šárközyová a Laura Mikulová 9.B)

  „ Som veľmi rada, že som sa mohla so Základnou školou zúčastniť zájazdu do Francúzska. Z celého výletu mám veľmi dobrý dojem, najlepšia bola Eiffelova veža, tá sa mi neskutočne páčila, škoda že bol taký dlhý rad na 3. poschodie ale nevadí. Čo by som asi brala za mínus bolo, že veľa som sa nedozvedela o miestach, ktoré sme navštívili, nejako som nestihla registrovať o čom pani sprievodkyňa hovorila. Ale aj napriek tomu to bol super výlet. Ubytovanie bolo úplne super až na tie neskoré príchody do hotela.
  Dúfam, že toto nebol posledný poznávací zájazd"smiley (Veronika Tuhrinská)

 • Cesta za pravdou

  „Hľadať pravdu niečo stojí!“ Toto bolo ústredné motto divadla, ktoré vytvorili chlapci a dievčatá z 9.A a 9.B pre svojich spolužiakov z 9. a 8. ročníkov. Nebáli sa venovať časť svojho voľného času na niečo dobré a výsledok stál za to. Vzniklo obrazné divadlo o tom, čím je dnešný svet zmietaný – neduhy dnešnej doby ako sú závislosti, flirtovanie, kultúra smrti, kult tela, násilie... Ale hlavne je divadlo o tom, že rozhodnúť sa stáť na strane pravdy v tomto svete čosi stojí. Divadlo silných obrazov nemoralizuje, neponúka riešenie. Je výzvou k zamysleniu. Či túto hodenú rukavicu diváci prijali, ukáže len čas.

  Vďaka však patrí všetkým tým, ktorí sa nebáli postaviť v tejto netradičnej pozícii pred svojich rovesníkov, pričom neraz museli prekonať aj sami seba. Pomohli nám aj J.M.Riško zo 6.A a Tomáš Sopko z 5.A, či Dominika Pulíková zo SŠ a Patrik Naď zo ZŠ Májové nám. Premiéru sme mali 20.5. v ZŠ Bajkalská a potom 27.5.2014 pre našich žiakov v Komunitnom centre v Ľuboticiach. Pozitívne odozvy na divadlo nám otvorili ďalšie možnosti. Takto sa zrodilo malé turné. Hrali sme aj v Šarišských Bohdanovciach, Sedliciach, v Saleziánskom mládežníckom stredisku v Prešove, v Chminianskej Novej Vsi a Petrovanoch.

  A aké bolo herecké obsadenie postáv:

  Protipólne postavy dobra a zla si zahrali: Jakub Suchanič,9.a a Tomáš Sirotňák, 9.b

  Vojaci: Blažej Baláž, 9.a a Patrik Naď

  Zvodkyňa: Dominika Pulíková / Laura Blažovská / Julka Fečíková

  Mama: Evka Krajníková, 9.b         Veronika: Nikola Baranová, 9.a

  Rebel: J.M.Riško / Peter Dzugas    Chlapec: T.Sopko

  Mária: Ráchel Saráková / Stanka Ivanová, 9.a

  Rozprávačka: Sofia Hajduková     Hudba a rekvizity: Števka Hajduková, 9.a

  Všetkým za spoluprácu ďakuje režisérka Mgr.M.Baňasová. Vo fotoalbume sú fotky z vystúpenia v ZŠ Sedlice.

 • Mini olympijské hry Elba 2014

  Dňa 6.6.2014 sa na Súkromnom športovom gymnáziu Elba uskutočnili mini olympijské hry pre žiakov 5.–6. ročníkov. Súťažilo sa v behu na 50m, v štafetovom behu 3x30m, cezpoľnom behu, v skoku znožmo z miesta, v hode plnou loptou (2kg), v stolnom tenise, vo florbale a v malom futbale.

  Našu školu reprezentovali:
  Jozef Krištof, Dominik Príhoda, Nikolas Krišanda, Adam Polaček, Jozef Talian, Slavomír Ďurica, Laura Šimková, Tatiana Žilková, Sabína Paľová a Soňa Jakubčová.

  Výsledky našich žiakov:

  Skok do diaľky z miesta – 1. miesto (A. Polaček, S. Paľová)
  Hod plnou loptou – 2. miesto ( D. Príhoda, S. Jakubčová)
  3x30m štafeta – 2. miesto (L. Šimková, A. Polaček, J. Krištof)
  Malý futbal – 2. miesto
  Florbal - 1. miesto
  Stolný tenis – 3. miesto (T. Žilková, N. Krišanda)
  Cezpoľný beh – 3. miesto (S. Ďurica, L. Šimková)

  yes Výkony žiakov boli obodované a po sčítaní bodov sa naša škola  umiestnila na 2. mieste.
  crying Prvé miesto si vybojovala domáca Elba a tretie miesto si odniesla ZŠ Tulčík.
  laugh Blahoželáme.

 • Videli sme hviezdy

  Áno, videli  sme nekonečné množstvo drobných hviezdičiek, počuli sme veľa nových názvov, získali sme množstvo informácií z oblasti astronómie. Áno, my žiaci 5. ročníka sme navštívili Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Aj keď sme sa trošku zapotili pri ceste tam aj späť, táto exkurzia stála zato. To, o čom sme si hovorili na predmete Geografia sa premietalo na veľkom plátne. Veľký názov Slnečná sústava nás pripravil na to, že čoskoro uvidíme všetko to, o čom sme sa na hodinách rozprávali, teda Slnko, planéty, trpasličie planéty, planétky i kométy.  Zaujímavých faktov bolo neúrekom, len si to zapamätať!

  Zaujímavé to bolo aj v hvezdárni, kde ležiac v pohodlných kreslách, sa nad našimi hlavami točila Zem. Prezentácia Doska či guľa? nás zaviedla do hlbokej minulosti, do obdobia predstáv, fantázie. Bolo to rozprávanie o bohoch, o starovekých mysliteľoch, o hviezdach i súhviezdiach, o znameniach. Počúvalo sa to ležiac v tme veľmi, veľmi dobre. Nad hlavami nám svietila Polárka, striedali sa nám ročné obdobia a na oblohe sa hrali hviezdy a vytvárali rôzne zoskupenia. Po tomto pohodlnom a príjemnom  získavaní nových vedomostí, nasledovala nákupná horúčka pohľadníc, záložiek a iných predmetov. A ešte spoločná fotografia, kúsok rožka či keksík a môžeme ísť do školy. „To bolo zaujímavé dopoludnie!" povedali sme si všetci a vydali sa na cestu. Popoludní či večer o tom určite porozprávame našim blízkym a možno sa tam s nimi pôjdeme niekedy aj pozrieť. Pretože už vieme, kde sa nachádza a ako vyzerá Prešovská hvezdáreň a planetárium.

 • Exkurzia Oswienčim a Wadovice

  V skoré piatkové ráno 23.5.2014 už o 6:30 sme my, deviataci, spolu s našimi pani učiteľkami p. uč. Golitkovou a p. uč. Brunáriovou sedeli v autobuse pred školou a už sa nevedeli dočkať prvého pohybu. Pýtate sa, kde sme mali namierené? No predsa ani my sme neporušili tradíciu, ktorá je na našej škole už dlhé roky a vybrali sme sa na výlet do Poľska. Konkrétne do Wadovíc a Oswienčimu.
  Naša cesta viedla najprv pár kilometrov severným Slovenskom. Cez sklá autobusu sme mali nádherný výhľad na Ľubovniansky hrad, neskôr na Tri koruny (Pieniny), ale najkrajšia bola panoráma našich veľhôr, Vysokých Tatier. Tak sme úplne jednoducho, skoro bez povšimnutia prešli hranicou s Poľskom.

  Naša prvá zastávka bola vo Wadoviciach – rodisku pápeža sv. Jána Pavla II. Tam sme si prezreli nádherné námestie a kostol, kde sa pápež ešte ako mladý človek veľa modlil.

  Vo veľkej horúčave sme opäť nasadli do autobusu a vybrali sme sa na menej príjemné miesto: do koncentračného tábora Auschwitz v Oswienčime. Keď sme tam prišli, už len tá atmosféra, čo tam bola, v nás vzbudila čudné pocity. Táto exkurzia zanechala hlboké ryhy v našich srdciach, keď sme počúvali o osudoch nevinných ľudí, ktorí trpeli úplne bez akejkoľvek príčiny a presvedčenie, že každý ľudský život má cenu bez rozdielu farby pleti, vierovyznania, názoru alebo politického presvedčenia. Videli sme tam strašné veci, ale zhodli sme sa na tom, že aj táto skúsenosť nám niečo dala. Mňa osobne najviac zasiahli osudy detí, ktoré sa tam dostali, videli a zažili tú hrôzu na vlastné oči, ale prežili to. A to bol ten jeden z mála momentov nádeje.

  Neskôr sme sa presunuli asi 5 minút do vyhladzovacieho tábora Birkenau, kde sme taktiež počuli o osudoch mnohých ľudí, ktorí nemali také šťastie ako my, že žijeme v mieri.

  Celá táto exkurzia sa niesla v duchu  hlbokého zamyslenia nad hodnotou ľudského života a za to všetko ďakujeme naším pani učiteľkám, ktoré boli ochotné nám to vybaviť a aj tam s nami stráviť tento deň.

  Ráchel Saraková, 9.a

 • Týždeň modrého gombíka 2014

  Tak ako v predchádzajúce roky, aj tento rok sme sa v dňoch 12.-16. mája zapojili do celoslovenskej zbierky „MODRÝ GOMBÍK“. Dobrovoľníci, žiaci našej školy zo 4.A a 9.B – Juraj Mikita, Patrik Vyslocký, Matúš Mikča, Fero Senko, Vanessa Majdáková, Laura Šitárová, Jana Kamenčiková, Laura Blažovská, Mária Schlosserová a Eva Mičkaninová pomohli vyzbierať finančné prostriedky v sume 86,53 eur. Výnos z celej zbierky je určený na zabezpečenie pitnej vody, základných sanitačných a sociálnych zariadení, očkovanie pre deti v Ugande. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

  Tento rok, k 10. výročiu Modrého gombíka, pre nás Unicef pripravilo novinku: aby sme si spolu s Jarom Bekrom zatancovali v afrických rytmoch, a zorganizovali si Deň modrého gombíka na škole, a natočili video zo spoločného tanca. Pozrite si ho na stránke našej školy, na YouTube. Naše video sme zaslali Unicef-u. Ďakujem všetkým tancujúcim za vynaloženú námahu, snahu a trpezlivosť pri nácviku i natáčaní. Veľké ďakujem patrí p.uč. Sabolovej a jej gymnastkám za prípravu a nácvik, p. uč. Adamkovičovi za natáčanie videa a Kristiánovi Krišandovi z 9.A za prípravu a strih videa. Ďakujem aj učiteľom, ktorí vykonávali dozor pri tejto spoločnej akcii.

  Na škole sme tiež vyhlásili výtvarnú súťaž o najzaujímavejší „Modrý gombík“. Všetky práce žiakov sú nádherné a ozaj zaujímavé. Všetkým zapojeným ďakujem. Výstavka prác sa nachádza v 2. pavilóne. Fotky vo fotoalbume.

  I. Geralská

 • Obvodné kolo v atletike základných škôl 2014

  Naša škola sa každoročne zúčastňuje obvodného kola v atletike. Súťažia desaťčlenné družstvá chlapcov a dievčat. Víťazná škola s najväčším počtom bodov postupuje na krajské kolo. V tomto školskom roku postúpilo družstvo zo ZŠ Šmeralova, naša škola sa umiestnila na 4. mieste a to aj družstvo chlapcov aj družstvo dievčat. Z celkového počtu 11 zúčastnených škôl je to hodnotný výsledok, zvlášť keď niektorí naši žiaci sa zúčastnili takejto súťaže po prvý krát. Veríme, že v druhom školskom roku sa im bude dariť ešte lepšie.

  Výsledky našich žiakov:

  Chlapci:

  Jakub Suchanič - beh na 60m (8,05s), beh na 300m (45,55s)
  Šimon Varga – beh na 60m (8,37s), beh na 300m (49,80s)
  Martin Hudák – 100m (3:15,45 min.,6.miesto), skok do diaľky
  Adam Kojnok – 1000m (3:27,18 min. 11. miesto)
  Patrik Tuhrin – skok do výšky (145cm), skok do diaľky (516cm - 3. miesto)
  Blažej Baláž – skok do výšky (145cm), hod kriketovou loptičkou (60,10m - 4.miesto)
  Tomáš Krišanda – beh na 300m (45,24s), skok do diaľky (425cm)
  Kvetoslav Mižišin – hod kriketovou loptičkou (55,56m), vrh guľou (7,79m)
  Alexej Semančo – vrh guľou (8,22m)
  Tomáš Sirotňák – vrh guľou (10,51 m , 5.miesto)
  štafeta 4x60m- Varga, Baláž, Tuhrin, Krišanda (31,43s - 4.miesto)

  Dievčatá:

  Kristína Mikolajová – 60m (9,30s), diaľka (386cm)
  Ivana Pivovarníková – výška (120cm), guľa (605cm)
  Miriam Vašková – 60m (9,04s), 800m (2:41,12 – 1. miesto)
  Zuzana Daňová – 300m (57,58s)
  Bianka Polivčák – 300m (57,00s), výška (115cm)
  Ema Puškárová – kriket. (43,40m), guľa (810cm – 3. miesto)
  Laura Mrúzová – 800m (3:09,48 min), kriket. (24,80m)
  Barbora Čajková – 60m (10,37s), 300m (67,14)
  Šitárová Soňa – 60m (9,24s) , diaľka (362cm)
  Tarcalová Michaela – kriket. (34,90m), guľa (586cm)
  štafeta 4x60m –  Vašková, Šitárová, Pivovarníková, Mikolajová (36,67s)

 • Svetový deň mlieka

  Dňa 20.5.2014 sme si aj my v ZŠ V Ľuboticiach pripomenuli tak ako každý rok, Svetový deň mlieka. Žiaci si mohli prečítať zaujímavé informácie o mlieku, mliečnych výrobkoch a o význame konzumácie mlieka. Všetci sa zapojili do výroby MLIEKOMANA – robota z odpadového materiálu z mliečnych výrobkov. Na počesť tohto dňa si každý priniesol mliečnu desiatu a poobliekali  sme sa do bieleho oblečenia. Cez vyučovanie sme riešili rôzne úlohy a o mliečnych výrobkoch a o mlieku tvorili básne, ktoré sme potom napísali do nakreslených papierových hrnčekov. Tento deň sa žiakom veľmi páčil a počas veľkej prestávky sa s chuťou pustili do svojej mliečnej desiaty. Všetci spoločne sme si zaželali dobrú chuť ku konzumovaniu mliečnych výrobkov a pitia mlieka.
  cheekylaugh

 • Jince opäť u nás

  22. mája nás už tretíkrát navštívili žiaci a učitelia z českého mestečka Jince. Privítali sme ich s otvorenou náručou a pripravili pre nich tak ako po iné roky tvorivé dielne. Na tohoročných tvorivých dielňach sa naučili  robiť ekonáramky z farebných slamiek, zhotovili si držiak na mobil v podobe papierovej papučky a v našej kuchynke si pochutnávali na vlastnoručne urobených a následne upečených rohlíčkoch i taštičkách, ktoré si plnili podľa svojej chuti  domácim slivkovým lekvárom, či makovou, tvarohovou alebo orechovou plnkou. Po týchto aktivitách nasledovala aktivita našich hostí, a to práca s plsťou. Naučili sem sa urobiť si  náušnice či prívesok v tvare motýľa, korytnačky, guličky z plste. Čas pri práci letí a ubehol aj nám. Nastal čas rozlúčky, ďakovných slov a viery v ďalšie priateľské a tvorivé stretnutia.
  laughyes

 • Shakespearove dni

  Koncom apríla sa v meste Stratford-upon-Avon, v Británii konali slávnosti na počesť Williama Shakespeara pri príležitosti 450. výročia jeho narodenia. Aj my sme sa zapojili do „shakespearovských osláv“ tým, že sme sa zúčastnili viacerých divadelných predstavení.
  Rozprávať sa o Shakespearovi po slovensky by bolo ako rozprávať sa o matematike bez rátania príkladov. Preto sme najprv nahliadli do divadla a zástupcovia 6. a 7. ročníka sa zúčastnili podujatia DRAMAFEST – dramatického festivalu v anglickom jazyku. Na DRAMAFESTE nás pobavili tri prasiatka, ktoré sa na záver skamarátili s vlkom, rozosmiala nás maličká Cinderella - Popoluška, ktorá očarila vysokého princa. Lámali sme si hlavy, aby sme zistili, kto okradol bohatého pána pri sledovaní predstavenia An Empty Safe. Shakespeare to mal naozaj ťažké, keďže celý svoj život tvoril v anglickom jazyku frown

  Žiaci deviateho ročníka si pripravili krátke prezentácie o tomto významnom britskom autorovi. Zistili, že sa venoval písaniu poézie, divadelných hier a v mnohých z nich dokonca aj sám účinkoval. Žiaci z 8.B a z 9.B mali možnosť sa jednej divadelnej hry aj zúčastniť priamo ako diváci. Tento krát, ale herci prišli k nám do školy. Boli nimi študenti Filozofickej fakulty v Prešove, ktorí študujú na Inštitúte anglistiky a amerikanistiky. Vďaka nim sme spoznali ďalšiu Shakespearovu hru – A Midsummer Night´s Dream, teda Sen Noci Svätojánskej. Po predstavení si študenti a žiaci porovnali svoje vedomosti o Shakespearovi vo vedomostnom kvíze. Žiaci odpovedali na mnohé otázky správne, no predsa len študenti vyhrali. Celým týmto podujatím nás sprevádzali v angličtine moderátorky Majka Schlosserová a Laura Blažovská z 9.B.

  Čo hovoria o predstavení diváci?

  „Páčili sa nám herci a ich kostýmy.“
  „Sme radi, že sme počuli výslovnosť.“
  „Páčila sa nám bitka.“
  „Páčili sa mi kostýmy a tupé, drevené, kockované meče.“
  „Páčilo sa mi všetko.“
  „Bolo to pekné.“
  „Všetko bolo dobré, výslovnosť im tiež išla. Pekne to bolo spracované.“
  „Nepáčili sa mi stromy.“
  „Páčila sa mi ich výslovnosť a celkovo divadelná hra.“
  „Páčili sa mi herci, výslovnosť bola dobrá, ale nebolo to také dobré ako originál.“

strana: