Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Kontakt
 • Najväčšia charitatívna exhibícia

  Milí rodičia, žiaci, učitelia
  srdečne vás pozývame na charitatívnu športovú exhibíciu.
  29. december 2014 o 18.00 hod. TATRAN handball aréna v Prešove.
  Zraz účastníkov o 17.15 hod. pred Mestskou športovou halou.
  Vedenie školy

 • Tanečný krúžok

  Dnes sme mali posledný predvianočný tréning a tak sme si teda natočili video, ktorým by som vám ja aj deti rada popriala pekné sviatky.
  Aby ste mali aspoň trochu predstavu ako trénujeme :) posielame zopár fotiek, video a prajeme Šťastné a Veselé.devil

 • Ocenenie Detský čin roka
 • Oficiálne výsledky súťaže o Grant nadácie RZ
 • Oznamujeme všetkým stravníkom

  že z dôvodu uzávierky kalendárneho roka odhlášky na 17.-19.12.2014 /streda, štvrtok, piatok/ berieme len do 16.12.2014 /utorok/ do 14,00 hod.
  Odhlášky po tomto termíne neakceptujeme, stravu je možné odobrať do obedára.
  Výdaj do obedára je zo zadného vchodu pre zásobovanie  ŠJ:

  štvrtok  od 11,30 – 13,00. hod.
  piatok   od 11,30 – 13,00 hod.

  Za porozumenie ďakujem. /Vedúca ŠJ/

 • Slovenčina v pohybe

  Dňa 10.12. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo SJL. Našu školu reprezentovala Kristína Perželová, ktorá sa umiestnila na peknom 7.mieste z 21 súťažiacich z celého okresu.
  V tom čase prebehlo aj školské kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu budú v okresnom kole reprezentovať Vanessa Majdáková a Ján Michal Riško.
  Vedúca PK SJL

 • Naše ikebany nielen voňali

  Veru, ikebany, ktorých bolo tohto roku neúrekom, nielen krásne voňali, ale priťahovali oči veľkých i malých, skrášľovali školskú jedáleň i hlavný pavilón. Boli vytvorené na podujatí Tvoríme vianočné ikebany, ktoré sme ako po iné roky organizovali v spolupráci s predsedom Republikového výboru SZZ Ing. Jakubekom a podpredsedom ZO SZZ v Ľuboticiach p. Krištofom. Stretli sme sa 10. decembra v školskej jedálni. 14 šikovných tvorivých dievčat  zo 6.,7. a 8. ročníka privítal pán Jakubek, pán starosta Krajči i náš pán riaditeľ Kostelník. Všetci traja s úsmevom na perách popriali našim žiačkam nielen dobré nápady, fantáziu, ale hlavne radosť a pohodu pri tvorení vianočných aranžmánov.

  A tak dievčatá strihali, lepili, omotávali, jednoducho tvorili. A vytvorili nie jednu, ale dve či tri  ikebanky. Navzájom si vymieňali i darovali vetvičky, ozdoby, stuhy, len aby ikebanky boli pekné. A preto pri hodnotení  bolo ťažké určiť tú naj. Všetky boli krásne, všetky boli iné, ale všetky voňali, voňali lesom, záhradou, Vianocami. A to potvrdili v závere i naši páni p. Jakubek, p. Kostelník i pán Krištof. Bez váhania odmenili všetky naše dievčatá sladkosťami, semenami i sadenicami okrasných rastlín. Spokojnosť vládla na obidvoch stranách, a o to vlastne šlo.

  Ďakujeme p. Jakubekovi, že s ochotou prišiel medzi nás a pripravil nám toto predvianočné podujatie, no a samozrejme ďakujeme našim dievčatám, bez ktorých by sa toto milé podujatie nemohlo uskutočniť. Takže možno budúcim kvetinárkam – Lucke Horvátovej, Ivanke Jurášekovej, Viktórii Džurbovej, Dominike Verešpejovej, Viktórii Kanašovej, Emke Kačmárovej, Deniske Tušovej, Žofke Andiľovej, Ivanke Pivovarníkovej, Barborke Bilej, Júlii Molčanovej, Soni Pacosovej, Michaele Tarcalovej a Veronike Vrábeĺovej udeľujeme veľké jednotky a prajeme nielen im, ale aj Vám všetkým šťastné a veselé Vianoce!

 • Ocenenie Detský čin roka 2014

  Dňa 9.12.2014 boli v Zichyho paláci slavnostne vyhlásené výsledky ocenenia Detský čin roka 2014. Náš dobrý skutok získal viac ako 30000 hlasov detskej poroty a stal sa tak Detským činom roka 2014 v kategórii Dobrý nápad. Za kolektív žiakov našej základnej školy prevzali toto významné ocenenie žiačky Lea Mušková a Ema Rahl. Spolu s ocenením sme získali aj vecnú cenu MICRO Hi-Fi SYSTÉM LG a rôzne darčekové predmety. Deti našej školy sa týmto skutkom pričinili o šírenie dobra, priateľstva medzi ľuďmi, vzájomnej spolupatričnosti a pomoci. Bez ich dobrých srdiečok by sa tento skvelý skutok nikdy nestal.
  Správy RTVS 14.12.2014 41 min.20 sek.

 • Olympiáda z anglického jazyka

  Prvý decembrový týždeň sa niesol v duchu testovania vedomostí  žiakov z anglického jazyka. 31 žiakov z 5.-9. ročníkov sa zapojilo do školského kola olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V kategórií 1.A preukázali svoje jazykové zručnosti žiaci 5., 6. a 7. ročníka. V kategórií  1.B zasa žiaci 8. a 9. ročníka. Mimo súťažných kategórií  sa do testovania vedomostí z anglického jazyka zapojili aj štvrtáci. V testoch preukázali žiaci nadobudnuté vedomosti predovšetkým z gramatiky a slovnej zásoby získanej na hodinách anglického jazyka. Taktiež nechýbal voľný rozhovor, čítanie i počúvanie s porozumením.

  Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali títo žiaci:

  1.A kategória:

  1.miesto:         Petra Končárová 7.B
  2.miesto:         Radoslav Slatkovský 7.B
  3.miesto:         Ľudmila Lazorová 6.A

  1.B kategória:

  1. miesto:        Jakub Baňas 9.B
  2. miesto:        Radovan Fečo 9.B
  3. miesto:        Kristína Perželová 9.B

  Žiaci  4.A, 4.B, 4.C

  1. miesto:        Samuel Mazuch 4.A
  2. miesto:        Lukáš Hreha 4.A
  3. miesto:        Tomáš Nosáľ 4.C

  yes Všetkým žiakom srdečne blahoželáme. Žiačka Petra Končárová bude reprezentovať našu školu na okresnom kole olympiády z anglického jazyka, ktorá sa uskutoční v januári 2015.
  smiley Už teraz jej všetci držíme palce.

 • Bojujeme proti fajčeniu /1.stupeň ZŠ/

  Ak má byť prevencia drogových závislostí účinná, musí sa s ňou začať čo najskôr.
  Pretože čas, je jedna z mála vecí, ktoré človek nedokáže ovplyvniť a mnohokrát je droga v boji s časom rýchlejšia a neúprosnejšia.

  V rámci výchovno–vzdelávacieho procesu sme na I. stupni ZŠ uskutočnili v mesiaci novembri množstvo aktivít, ktoré poskytli žiakom dôležité informácie týkajúce sa danej problematiky. Hravou formou sme vštepovali žiakom informácie o nebezpečenstve a následkoch tejto drogovej závislosti. Žiaci sa dozvedeli, aké škodlivé látky obsahuje jedna cigareta, ako skracuje život, ničí pľúca, je príčinou veľkých požiarov, srdcovo-cievnych chorôb, spôsobuje rakovinu až smrť. Vo svojom okolí zisťovali počet fajčiarov, čo fajčením fajčiar získava, stráca, prečo vlastne fajčí.

  Naším cieľom je, aby to známe: „Fajčenie škodí zdraviu,“ žiaci nevyslovovali len ako frázu. Myslíme si, že si to po týchto aktivitách budú uvedomovať a dávať vo svojom okolí najavo, že je im to nepríjemné a škodlivé. Budú dbať o svoje zdravie, ktoré je najdôležitejšou hodnotou v ľudskom živote. A fajčenie? Budú považovať len za slabosť.
  /PaedDr. E. Šoltysová/

 • Exkurzia Viedeň-Bratislava 2014

  V dňoch 1.–2.12.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacej exkurzie Viedeň-Bratislava.
  Do Viedne sme docestovali o 10:00 hod. Čakal tam sprievodca, ktorý nás už v autobuse oboznámil s históriou hlavného mesta Rakúska.

  Potom sme si prezreli:

  Námestie Márie Terézie
  Hofburg (zimné sídlo Habsburgovcov)
  Dóm sv. Štefana
  Klenotnicu v Hofburgu
  hrobku Habsburgovcov

  Ku každej pamiatke sme si vypočuli zaujímavý výklad.
  Návštevu Viedne sme ukončili na Vianočných trhoch, kde sme zažili veľkolepú predvianočnú atmosféru. Druhý deň exkurzie sme pokračovali prehliadkou nášho hlavného mesta Bratislavy.

  Navštívili sme:

  Parlament SR
  Bratislavský hrad (námestie)
  Historické centrum (Michalskú bránu)

  Videli sme:

  Národnú banku Slovenska
  Národné divadlo
  Slovenskú filharmóniu
  Slovenský rozhlas

  Pobudli sme na Hviezdoslavovom námestí, kde boli Vianočné trhy. Zaujímavá bola prehliadka slovenskej televízie JOJ, kde sme si pozreli rôzne štúdia. Hoci nám neprialo počasie, vrátili sme sa domov plní dojmov, nezabudnuteľných zážitkov, obohatení o nové skúsenosti a poznatky.

  Bronislava Fecková

 • "Grant nadácie RZ" : „Obnov si jedáleň alebo kuchyňu“

  Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám ochotne pomohli k úspešnému umiestneniu našej školy v súťaži o "Grant nadácie Renáty Znajkovičovej na obnovuj školskej jedálne.

  Výsledok: 2. miesto - výhra 3000 €
  Vyzbieraná suma = 1012 €
  Počet darcov = 601

 • Jazykový kvet - Language Flower

  Hovoriť v inom ako rodnom jazyku je pre mnohých žiakov výzva. Niekomu to ide plynule a bez trémy, iní potrebujú získať istotu. A práve preto súťaž "Language Flower" je príležitosťou vyskúšať si to.
  Dňa 28.novembra sa zišlo 28 žiakov našej školy, ktorí zareagovali na túto výzvu a ukázali, ako sa z malých nepatrných púčikov postupne rozvili krásne kvety. Ukázali nám ako vedia ovládať cudzí jazyk, poskytnúť emócie, vliať dušu textu, ktorý prednášali.
  Žiaci súťažili v troch kategóriach: v prednese anglickej, nemeckej i ruskej poézie a prózy.
  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského semifinálového kola, ktoré sa uskutoční 11.marca 2015.

  Mená víťazov jednotlivých kategórií:

  Prednes anglickej poézie a prózy /žiaci 5. a 6. ročníkov/:
  1. miesto - Viktor ŠMAHA /5.C/
  2. miesto - Martin JARKOVSKÝ /6.B/, Mária ŠTEFANIČOVÁ /5.A/
  3. miesto - Dominika VEREŠPEJOVÁ /6.C/

  Prednes anglickej poézie a prózy /žiaci 7. ročníkov/:
  1. miesto - Petra KONČÁROVÁ /7.B/
  2. miesto - Karolína RAŠEVOVÁ /7.A/
  3. miesto - Patrícia MIKITOVÁ /7.A/

  Prednes nemeckej poézie a prózy:
  1. miesto  - Lucia ŠIMKOVÁ /7.A/
  2. miesto - Marianna HANOBÍKOVÁ /7.B/

  Prednes ruskej poézie a prózy:
  1. miesto - Kristína KENDROVÁ /9.B/
  2. miesto - Šimon MIKOLAJ /8.A/
  3. miesto - Tatiana ŽILKOVÁ /7.B/

  Zvláštna cena poroty:
  Lucia ŠIMKOVÁ -účasť v dvoch kategóriach /prednes anglickej a nemeckej poézie a prózy/

  Veľké poďakovanie patrí aj záhradníkom, teda učiteľom cudzích jazykov, ktorí prebúdzajú u žiakoch túžbu ovládať cudzie jazyky a motivovali ich k učeniu sa literárnych textov v cudzích jazykoch a to:
  laughp. uč. Oravcovej, Feckovej, Karahutovej, Tkačíkovej a Staškovej.

 • Olympiáda z dejepisu

  Do „duše našich dejín“ je skutočne náročná cesta. Ale nájdu sa odvážlivci, ktorí si dajú tú námahu vybrať sa hlbšie do tejto oblasti. Bolo ich okolo 45. Títo žiaci 28.11.2014 absolvovali školské kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. Testy boli naozaj náročné a vyskúšali ich znalosti v oblasti tém, ktoré práve preberajú, v znalostiach o starovekom Egypte i vedomostiach z 1. svetovej vojny. Súťažiaci boli z 6. až 9.ročníka.
  Tu sú konečné výsledky:

  6.ročník:
  1.miesto: Štefan Fečík  (6.C)
  2.miesto: Dávid Šarišský  (6.B)
  3.miesto: S.Peržel(6.C) a T.Sopko(6.A)

  7.ročník
  1.miesto: P.Končárová 7.B
  2.miesto: M.Hanubíková 7.B
  3.miesto: T.Baranová a J.M.Riško -7.A

  8.ročník
  1.miesto: T.Mikča (8.A)
  2.miesto:Š.Mikolaj (8.A)
  3.miesto: A.Pankuch a K.Mikolajová (8.A)

  9.ročník
  1.miesto: T.Piskura (9.A)
  2.miesto: B.Kamenčíková (9.B)
  3.miesto: K.Perželová a S.Šitárová (9.B)

  Tešíme sa, že naša minulosť nie je žiakom ľahostajná. Ďakujeme vyučujúcim dejepisu za motivovanie žiakov k účasti i neľahkú prácu v porote. /Mgr.M.Baňasová/

 • Žatva talentov v informatickej súťaži iBobor

  V období 7.-18. novembra 2014 si 95 žiakov našej školy v 3 vekových kategóriách "zmeralo sily" pri riešení úloh informatickej súťaže iBobor. Vyriešiť 15 úloh v priebehu 40 minút nie je jednoduchá vec. Neveríte? Vyskúšajte si to na vlastnej koži pri riešení úloh z archívu na stránke ibobor.sk. Už tradične sa na našej škole takto objaví veľa skrytých talentov. V tomto ročníku súťaže bolo úspešných 31 riešiteľov, z toho odmenených vecnou cenou bolo 10 najlepších žiakov. /Výsledková listina/
  Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme. /Fotoalbum/yeslaugh

 • Tešíme sa na Viedeň i na Bratislavu

  Predmetová komisia cudzích jazykov organizuje v tomto školskom roku 2dňový výlet, počas ktorého sa naši žiaci bližšie zoznámia nielen s hlavným mestom Rakúska, ale aj s hlavným mestom Slovenska. Naše cestovanie začína v pondelok 1. decembra so zrazom pred školou v Ľuboticiach o 1.45 h. O 2.00 h vyrážame na dlhú asi 8 hodinovú cestu do prekrásnej už vianočne odetej Viedne.

  Tam si prezrieme Námestie Márie Terézie, Dóm sv. Štefana, múzeum – klenotnicu v Hofburgu a samozrejme si nenecháme ujsť známe vianočné viedenské trhy, na ktorých ochutnáme určite viedenské špeciality a kúpime darčeky pre celú rodinu. Na to sa tešíme asi najviac. Takže milí rodičia, nezabudnite pribaliť aj to vreckové. Potom naše putovanie bude pokračovať do Bratislavy, do hotela Zátoka, ktorý leží v zátoke Slnečných jazier, kde nás čaká chutná večera a pohodlná posteľ. Na druhý deň teda 2. decembra si pochutnáme na raňajkách vo forme švédskych stolov. Asi o 9. hodine odchádzame do bratislavských ulíc. Najprv si prezrieme Bratislavský hrad, potom navštívime parlament a po ňom televíziu Joj, kde si prezrieme  štúdia, v ktorých prebieha nakrúcanie. Naše žalúdky nás upozornia, že je čas obeda, takže ich samozrejme poslúchneme a naobedujeme sa v centre Eurovea. Popoludní nás čaká ešte prehliadka Bratislavy – Dómu sv. Martina, Michalskej brány, Hviezdoslavovho námestia,  prehliadka Slovenského národného múzea v závere vianočné trhy, na ktorých minieme ten zvyšok vreckového, ak nám ešte zostane. Asi unavení, ale plní dojmov, zážitkov zasadneme do autobusu a budeme cestovať a cestovať. Pred školu do Ľubotíc by sme mali doraziť okolo 12. hodiny večer. Celý tento pobyt by nás mal stáť 66 eur.

  A na záver ešte pár pokynov - nezabudnúť pas alebo občiansky preukaz, kartičku poistenca /poistení sme aj na Slovensku, aj v Rakúsku/, teplé oblečenie, dostatok jedla a teplého čaju, možno aj vankúšik a deku /autobus bude stále s nami/, no a samozrejme dobrú náladu, chuť niečo nové spoznať a zažiť. Takže poprajme si už len Šťastnú cestu! Gluckliche Reise!

 • Novembrové poznatky

  November – mesiac, v ktorom v rámci projektu Zdravá škola pravidelne organizujeme na našej škole stretnutia s pracovníčkami RÚVZ a CPPPaP. Nebolo to inak ani v tomto školskom roku. 13.novembra sme uskutočnili na našej škole besedy. Žiaci 5.B sa stretli s pani Haľkovou a rozprávali sa o zdravom životnom štýle, žiaci 6.C  sa stretli s pani Devečkovou a besedovali o zdravej výžive.

  V dnešnej dobe sú obidve témy veľmi aktuálne a je potrebné im venovať pozornosť. Ako zistili naše lektorky z RÚVZ počas rozprávania sa so žiakmi, mnohí žiaci doma neraňajkujú, mnohí začínajú jesť až počas veľkej prestávky, u mnohých tvoria desiatu   sladkosti, ktoré ešte zapíjajú sladkými vodami, čo určite neprospieva ich zdraviu. V 8.B triede sa uskutočnilo meranie výšky, tlaku a váženie.  Aj keď sa zo začiatku  sebavedomí ôsmaci  akosi zľakli meracích prístrojov, postupne sa osmelili a chodili sa informovať o svojich údajoch. A veru u niektorých hodnoty tlaku neboli ideálne, na čo boli aj upozornení. V 7.B triede sa 20.novembra konal rozhovor  s pani Mrúzovou z CPPPAP na tému Šikanovanie a ako sa brániť. Po podrobnom vysvetlení – čo je šikanovanie a aké má formy - nastala vlna otázok a odpovedí. Žiakom bolo vysvetlené, že aj nevhodné oslovenie, či nevhodné správanie povedané alebo urobené akože „zo srandy“, nie je „sranda“, ale je to forma šikanovania. Príkladov bolo veľa, ale čas plynul, zazvonilo a my sme sa museli rozlúčiť. Pochopili sme, že  jedna hodina na takúto tému nestačí, a preto plánujeme zorganizovať takýchto stretnutí s odborníkmi viac. Zatiaľ však veríme, že tieto stretnutia priviedli žiakov k zamysleniu sa, možno sa niektorí o nich porozprávali s rodičmi a možno u niektorých žiakov dôjde aj k potrebnej zmene správania či životosprávy. A my aj touto formou ďakujeme našim lektorkám a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

 • Olympiáda zo SJL

  V súčasnom období sa jednou z foriem podpory talentov žiakov stali olympiády z rôznych predmetov. Svoje miesto si medzi nimi našla aj Olympiáda zo SJL. Súťaž má niekoľko kôl. Koná sa pod záštitou MŠ SR. Prvým kolom je školské kolo. U nás sa konalo 11.11.2014, zúčastnilo sa ho 56 žiakov 9. a 8. ročníka. Prebiehalo formou testu a porotu tvorili vyučujúce SJL.

  Mená víťazov (plný počet 25 bodov):

  1. miesto (24 bodov) K. Perželová (9.B), B. Kamenčíková (9.B)
  2. miesto - J. Baňas (9.B), I. Kovaličová (9.A)
  3. miesto - V. Oľšavský (8.B), F. Gábor (8.B)

  Úspešní riešitelia (do 20 bodov):

  V. Pavlíková, P. Lonc, K. Tartaľová, M. Marcin, V. Bandžáková, R. Fečo, M. Maník, D. Sabo (9.B)
  A. Nazarej, D. Kendra, A. Pacosová, M. Hanišová (9.A)

  Všetkým gratulujeme a prajeme veľa zdaru pred monitorovacími testami.

 • Exkurzia za históriou nášho kraja

  Okolo 8 hodiny ráno, dňa 7.11.2014, žiaci 7.A a 7.B vyrazili od našej Základnej školy v Ľuboticiach smerom na severovýchod republiky, a to do Hanušoviec. 22km ubehlo rýchlo a my sme sa ocitli v meste, ktoré leží v údolí rieky Topľa. Prvá písomná zmienka o ňom sa datuje do roku 1332, pričom dnes má 3680 obyvateľov.    

  enlightenedPrvou zastávkou v tomto meste bolo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, ktorého súčasťou je budova kaštieľa a park. V kaštieli sme videli expozície z rôznych geologických období, ďalej expozíciu zameranú na históriu vranovského regiónu, izby dobovo zariadené a veľkú reprezentačnú sálu. Vedľa múzea bolo drevené opevnenie, kde sme videli 5 obydlí Archeoparku, vrátane keltského domu.
  enlightenedĎalším cieľom bolo kráľovské mesto Bardejov, ktoré sme si prezreli z výšky veže Baziliky minor Sv. Egídia.  Najskôr sme však museli zdolať 186 schodov. Potom nasledovala prehliadka mestskej radnice, kde nás upútali nástenné maľby, erby a výstava zbraní. Naša výprava končila v Bardejovských Kúpeľoch, kde nás očakával zlatý „bonus“ exkurzie - pani sprievodkyňa  Národopisnej expozície. Výstava krojov a výrobkov ľudových remeselníkov nám ukázala zručnosť našich predkov.
  enlightenedPo tomto toku nových informácií, sme sa museli posilniť aj jedlom a trošku si oddýchnuť pred cestou domov. Ďakujeme pani učiteľke Šofrankovej a Golitkovej, ktoré nám umožnili vidieť kúsok bohatej histórie nášho kraja.

  Lukáš Daňo, 7.A

 • Ďakujeme za pomoc

  Pomáhať je ľudské, prirodzené, normálne. Avšak v dnešnej dobe je to veru vzácne. A pomáhať škole, to sa nestáva každý deň. Ale na našej škole sa to stalo. 12. novembra zahučal na školskom pozemku za 4. pavilónom traktor. A hučal a pri svojom hučaní oral. Oral to, čo už veľmi dlho spalo a čo už spať v jari nebude. Prečo?  No lebo sa začne praktické vyučovanie predmetu Svet práce. Na zoranom pozemku sa bude kopať, siať, kypriť pôda i vytrhávať burina jednoducho to, čo sa v záhrade robí. A my sa už teraz tešíme na našimi rukami vypestovanú reďkvičku, šalátik či mrkvičku, ktoré nám určite dodajú potrebné vitamíny i energiu.

  To všetko sa uskutoční vďaka p. Potockému Štefanovi, ktorý bez váhania, vykrúcania a prosenia bol ochotný náš trávnatý pozemok zmeniť na školskú roľu, bol ochotný prísť, pozrieť si terén, poradiť nám a dodať, že to nebude problém. Ďakujeme aj jeho synovi Cyrilovi za kvalitnú komunikáciu s oteckom. Sme radi, že máme také deti, sme radi, že máme takých rodičov.

  Ďakujeme za pomoc.yes

strana: