Základná škola Ľubotice

Prihlásenie
O škole Fotoalbum Kalendár Rozvrh Digitálna učebnica Projekty Kontakt
Streda 1. 6. 2016

Cvičná škola PU

 • Do priestorov Leteckej základne v Nižnej Šebastovej smerovali 25. mája 2016 kroky mnohých rodičov i starých rodičov, kde pre nich naši žiaci spolu s učiteľmi pripravili Slávnostnú Akadémiu.

  Sprievodného slova sa ujali naši najlepší recitátori, účastníci krajských i celoslovenských súťažných kôl. Hneď v úvode vystúpil pán riaditeľ Mgr. Ivan Kostelník a krátkym príhovorom otvoril slávnostný program. Potom už nasledovali jednotlivé vystúpenia.

 • Pod týmto názvom sa ukrýva slávnostná prezentácia projektov žiakov 7. ročníka z literatúry. Úlohou žiakov bolo vybrať si nejaký text z dobrodružnej literatúry a „premeniť ho na film“. V priebehu mesiaca sa z detí stali scenáristi, režiséri a herci, kostyméri ... Keď už bola ukončená fáza transformácie textu literárneho na dramatický, dramatického na inscenovanie na javisku, hľadali sa vhodné interiéry a exteriéry.

 • Vo štvrtok 26.5.2016 sme sa my piataci vybrali na exkurziu do ZOO v Košiciach pod vedením p.uč. Hvizdošovej a p. uč. Törökovej. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a pri vchode do ZOO nás čakala milá pani sprievodkyňa. Pekne nás privítala a povedala nám informácie aj o tom ako a kedy zoologická záhrada vznikla.

 • O tom, že škola vzdeláva, vychováva a poskytuje mnoho informácií sa presvedčili i žiaci 8.b na hodine občianskej náuky 25.5.2016. Na hodinu do triedy totiž prišla návšteva, mamka jednej žiačky -JUDr. Timková, okresná prokurátorka, aby žiakom porozprávala o rôznych naoko nevinných prípadoch. Sama sa venuje trestnému právu. Na úvod informovala žiakov o práci prokurátora, vysvetlila základné pojmy, trestný čin a prečin, krádež a lúpež, vynesenie trestu s podmienečným odkladom a bez podmienky.

 • Aj v tomto polroku bol zorganizovaný zber papiera, do ktorého sa zapojili rodičia spolu so svojimi deťmi, za čo im samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Vyzberali sme 4,9 tony papiera, čo je veľmi slušný výsledok. Najlepší žiaci „zberači“ z prvého a druhého stupňa boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. Odmenené boli aj triedy 6.B a 8.B, kde sa do zberu zapojili všetci žiaci z triedy.

 • Stretnutie dvoch generácií, ktoré od seba delí pekných pár rokov, 22.5.2016 sa premenilo na malý umelecký zážitok. Pozvanie seniorov nás milo prekvapilo a deti zo ZŠ sa nedali zahanbiť. S radosťou prijali pozvanie starých mám a starých otcov a dokázali tak, že si vedia ich pozornosť vážiť.

 • Je piatok 20. máj a my si dávame posledné pokyny. Posledné pokyny pred veľkým nočným dobrodružstvom, na ktoré sa pripravujeme už 2 týždne. Sympatickým zelenobielym autobusom sa vezieme na konečnú zástavku do obce Podhradík. Tam nás už očakáva partia, ktorá si to tu vyšliapala z Vyšnej Šebastovej. Krátka zastávka na hojdačkách a s ruksáčikmi plnými dobrôt pokračujeme ďalej.

 • Aj tento školský rok sa 6naši žiaci zúčastnili okresného kola v atletike žiakov.
  18. mája 2016 na ZŠ Šmeralova súťažili desaťčlenné družstvá chlapcov a dievčat v rôznych atletických disciplínách. Po spočítaní bodov sa chlapci umiestnili na 5. mieste (619 bodov) a dievčatá na 6. mieste (199 bodov).
  Blahoželáme.
  Najlepšie výkony našich žiakov
  Fotoalbum

 • V malom futbale boli v tomto školskom roku úspešnejší mladší žiaci, ktorí sa prebojovali až do finále. Z celkového počtu 30 zúčastnených škôl sa umiestnili na 5. mieste.
  Fotoalbum